Redguard – informace v kostce

| 22.12.2013 │ Lore


Opět Vám přinášíme článek o jedné z hratelných ras. Tentokrát si můžete přečíst o Redguardech, jejich kultuře a historii, společnosti i zvláštnostech. Vše vztaženo na dobu před dějem The Elder Scrolls online.

Hammerfell

Redguard tower
Hammerfell je území ležící na západně Tamrielu, sousedí se Skyrimem, Cyrodiilem a High Rockem. Velkou část Hammerfellu zabírá pustá Alik´rská poušť – nejpustší místo na Tamrielu, úrodné je pouze pobřeží této provincie, které je pokryté travnatými biotopy. Kromě velké pouště a úrodného pobřeží se v Hammerfellu vyskytují též pohoří, z nichž nejvýznamnější jsou Hory Dračího ocasu táhnoucí se na severu Hammerfellu při hranici se Skyrimem a Colovianská vysočina na jižní hranici se Cyrodiilem. Celkově je Hammerfell pustý a skalnatý. O fauně a floře není nic napsáno, ale nelze pochybovat o tom, že v této provincii žije mnoho rozličných druhů zvířat, jako například obří škorpioni, a rostou specifické druhy rostlin, jako například v Colovianské vysočině rostou jehličnaté stromy, kapradiny a žlutozelené trávy, které též najdeme i v přilehlé části Cyrodiilu. Z bylin zde lze najít Aloe užívané k léčení zranění, Angelicu užívanou v krystalické podobě k léčbě nadýmání a třeba též bylinu zvanou Basil, která se užívá na léčbu otoků.

V současné době je Hammerfell obýván lidskou rasou Redguardů, avšak nejdříve se zaměřme na historii Hammerfellu, která je velmi zajímavá.

Hammerfell měl v minulosti několik jmen. Prvním známý název tohoto území byl Hegathe, což v jazyce Aldmerů znamená Země Smrti. Prvními obyvateli byli Ayleidští elfové (vládci Cyrodiilu a potomci Aldmerů), kteří osídlili jižní pobřeží Hammerfellu, kdy zbytek tohoto osídlení se však nedočkal Třetí éry (tudíž je snad lze v Hammerfellu v době ESO potkat…).  První osady též na severním pobřeží Hammerfellu u Iliacké zátoky založili Aldmerští předkové dnešních Bretonů.  K tomuto prvnímu osídlení došlo pravděpodobně na konci doby Merethické či počátkem První éry. Více zajímavé je kompletní osídlení Hammerfellu Dwemery, kteří do této části Tamrielu dorazili v roce 1E 420. Jednalo se o Rourkenský klan, který opustil Morrowind poté, co došlo k zformování aliance mezi Chimery a Dwemery a vzniku První rady. Legendy praví, že vůdce klanu hodil přes celý kontinent kladivo zvané Volendrung, které následovali do místa dopadu. Kam dopadlo? Daleko na západ do země zvané Hegathe, kterou následně Dwemeři přejmenovali na Volenfell, podle stejnojmenného města, které postavili někde v dnešní Alik´rské poušti, kde dodnes toto město leží skryto pod nánosy písku. Kromě tohoto města je známá též pevnost na ostrově Stros M´kai a doly u místa zvaného Tesákovo doupě (Fang Lair) v Horách Dračího ocasu. Osud Volenfellských Dwemerů je spojen s osudem Dwemerů v Morrowindu, kde po bitvě o Rudou horu v roce 1E 700 vymizela celá Dwemerská rasa, k čemuž došlo i v Hammerfellu. Po zmizení Dwemerů jejich města v této oblasti podlehla nájezdům zlodějů a profesionálních expedic a také působením přírodních sil.

Po více jak 100 letech od zmizení Dwemerů v roce 1E 808 do Hammerfellu připlula ze zmizelého kontinentu, zvaném Yokuda, rasa lidí, kteří se nazývali Ra Gada. Ti obsadili tuto prázdnou a pustou zemi a pojmenovali ji právě Hammerfell, což je překlad Dwemerského názvu Volenfell.

 

Ra Gada, nebo-li Redguardi

 

Redguardi, kteří sebe sami zvou Ra Gada, jsou lidská rasa. Jde o lidi průměrně vysoké, tmavé pleti v odstínech světle hnědé až po téměř černou barvu s lehce načervenalým odstínem. Postavy mají svalnaté, stejně jako Nordi či Orsimeři. Mají kudrnaté tmavé vlasy. Celkově se podobají Subsaharským Afričanům či Arabům. Vlasy mají často spletené do různých účesů a obličeje a tělo si malují válečnými barvami. Muži nosí kníry a také bradky. Častým jevem je též tetování těla a různé formy piercingu. Jsou dobře uzpůsobeni pro přežití v suchém a horkém klimatu, Hammerfell pro ně byl jako stvořený. Jedná se o poslední rasu, která se dosud na Tamreilu objevila. Redguardi hovoří jazykem Yoku.

 

Historie

Redguard medium armor

 Redguardi, původně zvaní Yokuďané, se připlavili na Tamriel ze západního kontinentu zvaného Yokua, který se prý potopil v roce 1E 792. Důvod potopení celého kontinentu není jasný a někteří se domnívají, že to bylo způsobeno přírodní katastrofou, jíní, že to způsobili sami Yokuďané, anebo se tak stalo díky působení jak přírody, tak Yokuďanů. Yokuďané se tedy vypravili na východ, kde zakotvili na ostrově Herne, kde byli vysazeni obyčejní lidé, šlechta i král a dále ke břehům Hammerfellu pokračovali pouze válečníci. V roce 1E 808 se Ra Gada, neboli Redguardi vylodili v Hammerfellu. Napadli zdejší osady elfů a Bretonů, přičemž nebrali zajatce.  Po několika krvavých měsících obsadili Redguardi celé západní pobřeží Hammerfellu. Obsazením tohoto území překazili Nordům a Imperiálům kořistnické výpravy, které sužovaly západ Hammerfellu po celá staletí. Redguardi z pevností na pobřeží dále pronikali do vnitrozemí Hammerfellu a časem vytlačili Orsimery (Orky) z jejich sídel v Horách Dračího ocasu a připravili půdu pro příjezd velekrále a yokuďanské nobility. Porážkou Orsimerů si Redguardi zajistili místo v historii Tamrielu a ukázali všem svou sílu a válečnické umění. Po obsazení celého Hammerfellu se Redguardi stranili všech kontaktů se svými sousedy (zejména s Bretony), kterými opovrhovali. Až hrozba narůstající síly Orsimerů v Orsiniu (High Rock), kam prchli Orimeři z Hor Dračího ocasu, donutila Redguardy k alianci s Bretony, kdy společnými silami po 30 letech obléhání dobyli Orsinium – v roce 1E 980. Po dobytí Orsinia a rozprášení Orsimerů se Redguardi otevřeli obchodu a okolnímu světu. Co se dělo až do roku 2E 583 (děj ESO), nebylo dosud objasněno, jediné, co víme je, že se Hammerfell stal součástí Druhého císařství za vlády Remanovců, kdy změnou prošla i redguardská mocenská vrstva. V době Interregna (děj ESO) se přesunulo hlavní město z města Old Hegathe do Sentinelu a společenské zřízení se téměř vrátilo k původním kořenům

 

Společnost

 

Redguardská společnost je odrazem společnosti Yokuďanů, od kterých podědili nadání pro mořeplavbu, válečnické umění a dále též zemědělství či rozvinutou astronomii. Společnost je silně militantní a od každého jedince se očekává, že má alespoň základní výcvik se zbraněmi a nějaké povědomí o boji. Znalosti v oblasti strategií, formací a taktik mají však převážně vládci a vojenští velitelé. I přes všeobecnou znalost zbraní a umění boje se do armády rekrutují pouze ti nejsilnější, nejrychlejší a nejchytřejší bojovníci, kteří jsou zařazováni do rytířských řádů, které tvoří jádro redguardské armády. Od rekrutů se čeká, že to, že jsou hodni sloužit v armádě, prokážou jen tehdy, když se nebojí čelit v boji smrti, což často dokazují tím, že navštěvují Dwemerské ruiny, kde musí čelit všem tamním nástrahám. Že si Redguardi rádi zahrávají se smrtí, dokládá i jejich obliba v hypnotizování hadů (tak jako to dělají fakíři, když hrají na flétnu a kobra z košíku před nimi tančí).

Militantnost Redguardů se odvíjí válečného umění jejich předků, kteří na Yokudě vedli nekonečné boje a umění války dotáhli téměř do dokonalosti. O Redguardech se hovoří jako o nejlepších válečnících světa. Redguardi mimo pozemní armádu jsou též námořní velmocí se silným válečným loďstvem. Redguardi  slaví mnoho svátků, kterými oslavují a připomínají slavné bitvy a velké válečníky, též ale drží svátky oslavující přírodní úkazy.
Redguard sword

Původně vládl Redguardům pravděpodobně jeden velekrál, což naznačuje, že zde mohli být i nějací menší oblastní vládci. Vládnoucí vrstvu též tvořila šlechta zvaná Na-Totambu a vrstva válečníků zvaných Ra Gada (odtud Redguard), přičemž hlavní slovo měla vrstva Na- Totambu (šlechta). O nižších vrstvách společnosti není nic napsáno, lze předpokládat normální společenskou pyramidu sestávající se z nižší šlechty, obchodníků, řemeslníků, zemědělců, chudiny, žebráků atd. K přerodu vládnoucí vrstvy došlo, jak je naznačeno výše, za doby Druhého císařství, kdy se Hammerfell stal součástí remanovského impéria, kdy vrstva válečníků Ra Gada získala stejná práva jako šlechta. Velekrál a šlechta Na-Totambu se přeměnili na politickomocenskou frakci zvanou Crowns (Koruny) a válečnická vrstva byla též přeměněna a nazvána Forebears (Předkové, a to asi proto, že Ra Gada byli první, kdo se v Hammerfellu objevil a byli vystaveni vlivu Bretonů). Frakce se liší zejména tím, že Crowns jsou konzervativní, odmítaví k cizincům a lpící na tradicích, kdežto Forebears vyhledávají nové věci, přejímají styl života Imperiálů i Bretonů, zejména jejich módu, architekturu a dokonce i jména. Někteří Forebears došli tak daleko, že přeorganizovali svou víru a upravili ji tak, aby odpovídala víře Druhého císařství a jejich Božské Osmičce. Forebears ovládají pobřežní města a hlavní města, kdežto Crowns hlavně centrální pouštní oblasti. Vše se změnilo po pádu Druhého císařství, kdy se Crowns opět dostávají do popředí a k moci a Forebears jsou zatlačeni do pozadí, společenská struktura se tedy vrátila zpět ke stavu podobnému před včleněním do Druhého císařství, avšak názvy Na-Totambu a Ragada se již nevracejí. Velekrálové očividně vládli po celou dobu i během nadvlády Císařství, avšak není o nich zmínka, nevíme tedy, jestli pocházeli z Crowns, či z Forebears, nebo z obou frakcí. Nejspíše však pocházeli z vrstvy Crowns.

Známá města:

Sentinel – hlavní město Hammerfellu  v době ESO

Hegathe – bývalé hlavní město Hammerfellu

Dále: Gilane, Taneth, Rihad, Skaven,Dragonstar,  Elinhir

 

Náboženství

 

Tradiční náboženství, které pochází z Yokudy a jehož se nejvíce drží pouštní nomádi v Alik´rské poušti, zahrnuje jak duchovní propojení se zemí, tak uctívání různých duchů a božstev a to od víl až po samotného boha všehomíra zvaného Satakal, či Zeměkůže, v podobě hada, který je spojením Anua a Padomaye (Sithis) neboli Sataka a Akela. Jedná se o boha, který má mnoho společného s nordským Aduinem. V Yokudanské mytologii Satakal požírá sám sebe a tedy i světy, ze kterých vytváří nové, kdy toto se děje stále a donekonečna. Duchové, kteří přišli na způsob, jak požírání světů a vytváření nových přežít, se stali nesmrtelnými nejsilnější z nich  tvoří panteon Redguardských bohů. Prvním přeživším byl  Ruptga, zvaný Vysoký Taťka (Tall Papa), který ostatním ukázal, jak přežít proces Satakalových cyklů požírání, kdy se pohyboval v podivných úhlech a vyhnul se tak Satakalově požírání, přičemž tento postup nazval Obejití. Vyhýbáním se cyklům požírání uvedeným postupem vznikl prostor, který se nazývá Redguard smithyDaleké břehy (Far Shores – pro Redguardy obdoba nebe). Vysoký Taťka na oblohu umístil hvězdy, které nižším duchům poskytují návod k Obejití. Hvězdy na nebe umístil díky své nezměrné velikosti.

Dalším je Tu´whacca, původně bůh ničeho, který neměl žádný důvod k existenci, avšak jakmile Vysoký Taťka duchům ukázal, jak obejít cykly ničení a když vznikly Daleká pobřeží, Tu´whacca našel smysl svého bytí, stal se domovníkem Dalekých pobřeží, kde pomáhá zesnulým Redguardům nalézt cestu k posmrtnému životu. Jeho kult je často spojován s kultem Arkaye. Dalším bohem je Zeht, bůh zemědělství, který se po stvoření světa zřekl svého otce – Vysokého Taťky, pročež je pro Taťku těžké pěstovat plodiny. Morwha – bohyně plodnosti, žena Vysokého Taťky, zobrazována se čtyřma rukama, to prý proto, aby mohla chytit více manželů. Další je Tava, bohyně ptáků a duch větru, velký význam má proto, že dovedla Yokuďany k ostrovu Herne u Hammerfellu, bývá spojována s Kynareth. Zvláštním bohem je HooDning, což je bůh, který pomáhá Redguardům tzv. uvolňovat cestu, což udělal například tím, že Ra Gadům pomohl, když se vylodili u břehů Hammerfellu, je to též bůh potírající nevěřící. Dalšími bohy jsou Leki – dcera Vysokého Taťky a bohyně šermu, Onsi  – bůh válečníků, který naučil lidstvo používat nože a meče, Diagna – dříve člověk hrdina HooDingův, který dosáhl nesmrtelnosti, proslavil se tím, že Redguardům dodal orichalcké zbraně, kterými porazili  Levoruké elfy, což byli pravděpodobně elfové žijící kdysi na Yokudě. Bohem obchodu je Sep, což je had, alternativa k Lorkhanovi. Sep byl stvořen Velkým Taťkou k tomu, aby omohl usměrnit cesty duchům mezi požíranými světy a těmi znovuzrozenými. Sep, asi proto, že byl hadem, se zbláznil z nezměrného hladu Satakala, přesvědčil některé z bohů k vytvoření jednodušší alternativy Obejití, přičemž tou alternativou byl právě svět, jaký známe. Duchové, kteří Sepa do tohoto světa následovali, zde uvízli a byli odsouzeni žít svůj život jako smrtelníci. Sep byl za trest Velkým Taťkou rozmačkán holí. Jediné, co ze Sepa zbylo je jeho hlad, který přebývá v prostoru mezi hvězdami, které požírá a snaží se smrtelníkům zabránit ve vstupu do Dalekých pobřeží.

final

  1. Autor: mmariner | Přidáno: 22.12.2013, 09:27

    dobrá práce

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0