Vývoj ESO – Dreugh


Pohleďte na Dreugha, nestvůru známou z předchozích Elder Scrolls her, Morrowindu a Oblivionu! V Elder Scrolls Online budou moci Dreughy potkat členové Ebonheart Pactu v regionu Stonefalls.

Dreughové mají dva rozlišné typy: Vodní Dreugh, a Pozemní Dreugh. Dreughové se vyvíjí v pozemní Dreughy během fáze jejich životního cyklu zvaného Karvinasim – narostou jim nohy, a stáví asi rok života na suché zemi. Dreughové se nacházejí především ve východní oblasti Tamrielu, ale mohou být nalezeni praktivky kdekoliv na pobřeží. Pozemnní Dreughové mohou být nalezeni z tak daleko ve vnitrozemí, jako např. v Cyrodiilu.

Pověsti říkají, že Dreughové byli v minulosti daleko inteligentnější a civilizovanější, než jsou teď. Kniha Komentáře Mankara Camorana uvádí refenci na jakési krále Dreughů, tkeří existovali v minulosti, nicméně vleklé konfikty s Dunmery, kteří je zabíjeli pro jejich kůže a vosk zapříčinily rozpad jejich společenství a prohlubovaly degeneraci. Dreughové prý uctívali bytost zvanou „Ruddy Man“, o které se říká, že je jednou z podob daedrického prince Molag Bala.

Po prozkoumání lore se pustíme do vytváření herního modelu, založeného jak na lore, tak na koncept artu a na případných předešlých modelech dreughů z předchozích ES her. Na obrázcích můžete vidět, jak bude vypadat jeden z typů Dreughů v ESO:

Dreugh

Jakmile jsme vytvořili Dreughův herní model, začali jsme s designem jeho neutrálního a bojového chování, jeho schopností, zvuků, a efektů. Na videu můžete vidět, jak hotový Dreugh vypadá.

final