Mannimarco – Král Červů

 

Život v Řádu

Mannimarco, než se stal Králem Červů, se narodil a žil na ostrově Artaeum, který se nachází u Summersetských ostrovů. Artaeum je domovem Psijického řádu, jedné z nejstarších skupin arkanických učenců v Tamrielu. Na ostrově se také nachází věž Ceporah, památka předcházející i příchod Altmerů na Summerstské ostrovy.

Detaily ohledně Mannimarcova dětství jsou povětšinou neznámé, ale můžeme předpokládat, že si díky své pozoruhodné inteligenci, užíval dobrého životního stylu. Díky svému úžasnému intelektu vstoupil do Psijického řádu a později se stal jeho uznávaným členem. V tomto období života se poprvé setkal s Vanusem Galerionem.

Časem se z těchto dvou brilantních členů řádu stali dobří přátelé. Směry jejich studia se přesto rozházeli, u Mannimarca se rozvinula fascinace nekromancií a jejím potenciálem kontrolovat smrt. Mannimarko časem vyvinul nový typ magie dovolující manipulovat s dušemi živých i mrtvých, když Vanus objevil temnou povahu Mannimarcových studií, střetnul se se svým přítelem u věže Ceporah. Zde Vanus varoval Mannimarca, že jde po temné cestě a že by měl upustit od těchto děsných výzkumů. Mannimarco odmítl Vanusova varování a ignoroval je, vracejíc se k cestě za mocí a nadvládou.

Později byl Mannimarco vyslán pryč z Artaea, aby vykonal úkol svěřený mu Psijickým řádem. Není známo, jestli byl tento úkol skutečný, nebo byl Mannimarco prostě vypovězen, aby nikdo neodhalil jeho temné skutky. Vanus nesouhlasil, protože věděl, že se Psijicové snaží zakrýt Mannimarcův výzkum a věřil, že by nekromancie měla být veřejně odsouzena. Také Vanus ze zlosti opustil Psijický řád a vydal se na kontinent, kde založil Cech Mágů. Mannimarco mezi tím také založil řád mágů, který byl dedikovaný zdokonalování nekromancie.

 

Korunovace červa

Během let, které Mannimarco strávil v Tamrielu, zesílil jak on tak jeho rychle rostoucí fanatický kult. Časem zdokonalil své temné síly natolik, že se stal prvním zaznamenaným lichem, říká se, že změna na licha udělala z Mannimarca chodící mrtvolu, s kyselinou místo krve, mající železnou sílu nekrotického masa.

Vanus Galerion založil Cech Mágů s účelem centralizovat magii a chránit ji od rozptýlených sekt, které neregulovali její užití. Dalším posláním Cechu Mágů bylo umožnit veřejnosti nákup magických předmětů, například lektvarů a kouzelných svitků. Přes jeho vznešené cíle začal Vanus nenávidět řád, který založil a rozhodl se ho opustit a věnovat se pronásledování svého bývalého přítele. Často nazýval Cech bahnem a prohlašoval, jak moc nenávidí tento kdysi vznešený řád.

Osud je nakonec svedl dohromady, každého s tisícovou armádou, na vrcholku prokleté hory. Mannimarca následovaného svým kultem nekromantů a Vanuse s armádou mágů sjednocenou proti hrozbě, kterou kult červa představoval pro Tamriel. Legenda říká, že Vanus vykřikl na Mannimarca, „Králi červů, vzdej mi své artefakty a jejich sílu a žij, jak se sluší mrtvým“ Mannimarcův prázdný smích odpověděl, „Zemřeš první“. Poté se obě armády utkali v magickém boji. Říká se, že mráz a blesky obklopili místo smrtelného boje. Před konečnými okamžiky boje uviděl Vanus Mannimarcovu pokřivenou podobu, která mu propůjčovala bezmála nesmrtelnost. Nakonec nekromanti neodolali náporu blesků zkušených mágů.

Sám Vanus Galerion ztratil život při hrdinském vzdoru, který zlomil odpor nekromantů. On a jeho armáda zvítězila a jeho odkaz, jako zakladatele Cechu Mágů a obránce Tamrielu, přetrval. Mannimarco, nyní sám sebe zvoucí Králem Červů, záhadně zmizel při závěrečných okamžicích bitvy, předstírajíc svou smrt. Tento podvod mu dovolil obnovit síly a znovu infiltrovat Tamriel, zatímco Cech Mágů oslavoval a prosperoval.

 

Mannimarco v Elder Scrolls Online

Mannimarco v TESO zformoval pakt s rodinou Tharnů, současnými vládci Cyrodiilu. Tharnové a samo impérium jsou slabí a proto vyhledali Mannimarcovu pomoc, aby upevnil jejich slabou pozici. Tato dohoda vyžaduje, aby Mannimarco používal své temné síly k oživení padlých imperiálních vojáků, za to mu v Imperial City byla dána pozice s velkou mocí. Kromě dohody s Tharny má Manimarco jestě jedno mnohem zlověstnější poslání. Působí jako přímý agent Molag Bala, asistující deadrickému lordu za příslib ještě větší síly. Molag Bal často vysílá Mannimarca z Cyrodiilu, aby zorganizoval jeho plány, které stále víc přibližují Nirn ke Coldharbouru.

 

Král Červů a Pán dominance

Očividná ochota pomoct Molag Balovi s jeho plánem, se zdá proti Mannimarcově povaze. Z důkazů víme, že je vysoce inteligentní, jeho motivy jsou čistě sobecké a je schopný manipulovat ostatními. Tak proč vlastně pomáhá Molag Balovi?

Molag Bal je deadrický princ nadvlády a zotročení, takže je pro něj jen přirozené využívat a zrazovat lidi. Neočekává snad Mannimarco, že bude odstraněn jen, co splní svůj úkol? V Morrowindu, Molag Bal poručil Nerevarinovi (hráči) zabít jeho dceru a jejího milence, aby jejich trest trval věčně. Musíme taky vzít v úvahu mytologii a charakter Dcer Coldharbouru. Takže proč by mu Král červů pomáhal?

Moc se zdá být hlavním důvodem. Během střetnutí, v TES4: Oblivion, říká Mannimarco hráči toto, „moc můj drahý příteli, usiluji o moc, a tak si osvojuji a studuji ty, kteří ji mají“. Tato věta osvětluje to, že Mannimarco používá lidi ke studiu jejich magie a když už není co studovat, zbaví se jich. Další možností se zdá být příslib síly stát se bohem. Jak lidem, tak elfům mohou být dány božské síly, jak víme z příkladu Tibera Septima a Malacatha. I když tohle je čistá spekulace, bylo by zajímavé kdyby Mannimarco zradil Molag Bala. Pravděpodobnější je, že poražení Mannimarca bude jedním z hlavních kroků hlavního úkolu proti Molag Balově nadvládě nad Nirnem.

Co si myslíte o roli, kterou Mannimarko, Král Červů, sehraje v The Elder Scrolls Online? Zradí deadrického prince, nebo sehraje roli poslušného účastníka v plánech Molag Bala? Dejte nám vědět v komentářích pod článkem!