Královna Ayrenn – Nepředvídatelná Královna

Ayrenn – Nepředvídatelná Královna
Napsal ředitel školy způsobů Aldmeri – Tanion

Někteří z našich Bosmerských a Khajiitských studentů nepochopili, že ne všichni Altmeři ze Summersetu jsou sjednoceni pod vedením naší slavné Královny Ayrenn. Nic nemůže být dále od pravdy! My Vznešení Elfové máme sklon k uhlazeným vtípkům a důmyslným slovním říčkám, které mohou být někdy překrouceny jednotlivci, kteří se nově setkali s naší dávnou a rafinovanou kulturou. Takže jsem sepsal tyto stručné představení naší milované Královny Alinoru, které má v úmyslu vyjevit její příběh velmi jednoduše, tak aby byl pochopen i novými spojenci Aldmeri Dominionu.

Altmeři, jsou samozřejmě potomci z nepřerušené linie Bohů, kteří vytvořili Nirn, a ne vice než královská rodina Alinor. Ayrennin otec, král Hidellith, vládl Summersetským ostrovům velmi dlouho a dobře, příkladem nejlepší tradic elfské Ceremoniarchy, zakládal totiž každé jeho rozhodnutí na precedentech psaných ve svitcích Praxis.

Včas, jak ustanovují svitky, Král Hidelith a jeho žena Kinlady Tuiden počali dítě, které bylo pojmenováno Ayrenn, jak svitky Praxis přikazují. Princezna Ayrenn se narodila pátého dne Druhé setby (Second Seed) v roce 555 druhé éry – velmi velmi příznivé datum, ačkoli vás ušetřím důvodů proč, jak vám chybí kontext k porozumění plného významu. Nicméně mi můžete věřit, když vám povím, že v Summersetu na ostrovech Auridon a Artaeum slavili její narození po padesát pět dnů.

Bylo předpovězeno to, že Princezna Ayrenn bude odrážet neklidné a bouřlivé časy, v nichž přišla na svět, a tak se stalo. Čiperná a bystrá, velmi rychle zvládala lekce jejích učitelů, od jejího útlého věku často zkoušeli neortodoxní přístup k její výuce. Ve skutečnosti se natolik ponořila do svých vlastních studií, že po nějaký čas neznali ani její místo pobytu. Často se vracela z těchto cest s neobvyklou znalostí a zručností v pozoruhodných dovednostech.

Jednoho dne, dvanáctého měsíce (Večerní hvězda (Evening Star)) roku 563, se celá královská rodina Alinor sešla na Crystal Tower oslavit Ayrenninu imatrikulaci do Sapiarchs“ (Labyrinthaltmerská škola druhé éry), kde studovala Altmeri Regal Praxis a Ceremoniarchy žádaných 3,555 dní jako ostatní členové královské rodiny.

Ale někde mezi Palácem a Věží princezna zmizela, a přes všechno vyšetřování bylo vyhlášeno, že není nikde k nalezení. Sapiarchs však hlásil, že noc jejího zmizení byla plná znamení a předzvěstmi, souhvězdí Lady vypadlo, jako když přejíždí souhvězdí Steed zatím, co se Velký Orerry točil dozadu, a mladý orlíček byl nalezen na vrcholu Topalu – sochy objevitele.

V důsledku toho byl Princ Naemon, Ayrennin nejstarší bratr jmenován dědicem trůnu Alinor a v roce 565 imatrikuloval do Labyrintu. Naemon, stejně jako jeho otec byl přirozený ceremoniář, který měl neskutečnou zálibu v obřadech a povinnostech určených pro dědice podle tradice. Vskutku, když Král Hidellith dosáhl Aetheriu v roce 580, se Princ Naemon okamžitě začal připravovat na korunovační liturgii, která ho měla dosadit na trůn, na otcovo místo.

Pak v den boží slávy, se stalo nepředvídané! Přišla zvěst z Port Velyn ve Valenwoodu, že Princezna Ayrenn byla na cestě do Auridonu na labutí lodi! V úžasu a spěchu, se soud Alinoru právě včas odebral na Firsthold uvítat její nečekaný návrat. Princezna Ayrenn oznámila, že je připravena jako nejstarší dědic, převzít trůn Alinor a Nejvyšší s největší právní mocí potvrdil, že její nárok je vskutku v právu. Byla korunována Královnou Ayrenn sedmého dne měsíce Frostfall na sklonku roku 580.

Nyní někteří z vás možná slyšeli divoké příběhy o dobrodružstvích princezny Ayrenn v průběhu času, kdy odešla ze Summersetu, že se plavila jako první důstojník s pirátským kapitánem z Anvilu, přestrojila se za Dunmera aby mohla číst Indigo svitky ve valutech Necromu, porazila Dervishe z Rihadu při jejich tanci s meči a dokonce i outdrank královnu Mabjaarn Flame-Hair z Windhelmu v mead-slamming (bouchnutí medovinou?) soutěži. Ujišťuji vás, že všechny mýty a příběhy jsou pošetilé a absurdní. Naše královna se pouze připravovala na Praxis a Ceremoniarchy jejím vlastním způsobem a studiemi.

Vzhledem k tomu, že na trůnu stanovila několik inovací do pravidel naší zázračné země, ale toto bylo předpovězeno v době jejího nadějného narození, tak Sapiarchové, jeden a všichni chválily její inovace. Tak vidíte studenti, Ayrenn je nesporně královna ostrovů a vše je správné a řádné, jak by mělo být.