Elder Scrolls: Online Lore Slabikář pro začátečníkyProtože znalosti o Elder Scrolls lore mohou být samozřejmě získány z in-game knihoven, skvělý způsob, jak nasát lore je strávení alespoň nějakého času ve hrách samotných. Začneme v TES II: Daggerfall. Hra obsahuje čitelné knihy, jsou vlastně téměř všude, a obsahují velkou porci vysvětlení předchozích událostí v Tamrielu. Za zmínku potom stojí obzvláště knihy, které obsahují mýty o stvoření světa, historii První a Druhé Éry (během té se odehrává ESO), přírodní a napřirozené jevy. Tady vám poskytnu výpis některých zajímavých míst, kde lze nalézt velké množství knih pevně spjatých s Elder Scrolls lore:

– Knihovna ve Vivecu
– Každá budova gildy Mágů
– Hrady, chrámy, kaple
– Domy hráčů s maximálním možným vylepšením (Oblivion a Skyrim)

Také je možné dozvědět se více o bohaté historii Tamrielu prostým studiem questů, které dostáváte. Například Daedrické svatyně v Oblivionu posktují skvělý náhled do povahy Daedrických princů – Nejsou kompletně zlí, ani kompletně dobří, ale mohou být rozmarní a krutí jako staří Řečtí bohové. Přidáním se k Temnému Bratrstvu ve Skyrimu poskytne hráči náhled na samotné základy vytvoření vesmíru, nejen k vraždám nevinných, jak by si někdo mohl myslet.

Dokonce i proces vytváření charakteru v singleplayer hrách nám poskytuje jistý náhled na lore: Hráč je požádán, aby si vybral atrologické znamení, které bude reprezentovat měsíc, ve kterém se narodil. Všechna tyto znamení reprezentují konstalace hvězd, které mohou být viděny během hry na noční obloze. V Elder Scrolls: Online je dominantí konstalace Hada (reprezentující Daedrického prince Molag Bala), jejíž vláda nnebesům reflektuje Molag Balův vliv na události během let, ve kterých se ESO odehrává.

Jména míst

Nirn – Planeta, na které se odehrávají všechny Elder Scrolls hry. Je centrem vesmíru, tzv. Mundusu, a věří se, že ho obíhá 8 dalších planet. Nirn má dva měsíce – Massera, který je větší, a Secundu, která je menší.

Oblivion – Sféra existence mezi Mundusem a Aetheriem (sféra, ve které existují Aedry). Oblivion je domovem Daeder a Daedrických princů, kteří si v Oblivionu vybudovali vlastní království.

Coldharbour – Království Daedrického prince Molaga Bala. Je to vlastně kopie Nirnu, která obsahuje i většinu znaků Nirnu, jako je Zlatobílá Věž, ale je naplněný destrukcí.

Tamriel – Kontinent, kde se odehrává veškerá akce. Tamriel se skládá z devíti provincií:

Cyrodiil – Centrální provincie v srdci Tamrielu, domov Imperiálů, a lokace, ve které se bude odehrávat veškeré ESO PvP. Také je dějištěm hry Elder Scrolls IV: Oblivion.
High Rock – Severozápadní provincie, domov Bretonů. Nachází se v něm také městský stát Orsinium, který je domovem Orků.
Hammerfell – Severozápadní provincie, domov Redguardů. Dějiště hry TES II: Daggerfall.
Skyrim – Severní provincie, domov Nordů, a dějiště hry Elder Scrolls V: Skyrim.
Morrowind – Severovýchodní provincie, která je domovem pro Temné Elfy. Dějiště hry Elder Scrolls III: Morrowind.
Black Marsh – Východní provincie, domov Argoniánů. Místo začátku hrozivé Knahatenské chřipky.
Elsweyr – Jihovýchodní provincie, domov Khajiitů. Skládá se z pouště na severu a džunglí na jihu.
Valenwood – Jihozápadní provincie, domov Lesních Elfů, téměř celá pokrytá deštným pralesem.
Summerset Isles – Dva ostrovy nacházející se na jihozápadním pobřeží Tamrielu, domov Vznešených Elfů.

White Gold Tower – Zlatobílá věž, struktura stojící v centru Tamrielu a Cyrodiilu, v Imperial City. Nachází se v ní Císařský trůn, sídlo Císaře.

Aedra a Daedra

V Elder Scrolls univerzu jsou dvě hlavní třídy napřirozených bytostí: Aedry, a Daedry. Aedra znamená v překladu z elfštiny Naši předci, Daedra potom Ne-naši předci. Půdovně to byly neforemní duchové, kteří existovali před vznikem vesmíru. Aedry jsou ti duchové, kteří se podíveli na vytvoření vesmíru pod vedením Lorkhana Zrádce, a Daedry jsou ti, kteří se na vzniku vesmíru nepodíleli.

Většina Aeder bylo uvězněno během procesu vytvoření vesmíru. Proces z nich udělal smrtelníky, někteří z nich zemřeli, a nebo se stali fyzickými součístmi vesmíru – například planetami, měsíci. Jen málo z nich bylo schopno přijmout lidskou podobu, a stát se otci rozlišných ras lidí, a mer (elfí lid). Ve většině případů jsou Aedry belevolentní, laskavé, a každá má svou sféru vlivu v denních zvyklostech obyvatel Nirnu. Napříkad, Aedra Mara je bohyní lásky, Aedra Stendarr je bůh slitování, a tak dále. Protože jsou spoutáni s Nirnem, a jejich síla byla velmi omezena aktem stvoření, nemožou na sebe vzít fyzickou formu, a mohou komunikovat se světem a obyvateli jen v rámci magie a spiritualismu, přes oltáře a svatyně.

Osmero Bohů je 8 Aeder, které jsou obsaženy v planetách, které obíhají to samé slunce, jako Nirn. Jsou to ty Aedry, které se dobrovolně oddaly stvoření Nirnu, i když prohládly Lorkhanovu lest. Otláře a svatyně Osmi Bohů jsou budovány ve všech lidských provinciích Tamrielu. Elfové slouží jinému typu Aeder, preferují ty, kteří unikni před Lorkhanovou lstí, a zachovali si většinu své božské moci. Elfové narozdíl od lidí věří, že jsou přímými potomky bohů. Lidé věří, že je bohové stvořili.

Většina Daeder jsou nadpřirozené bytosti podobné příšerám, většinou s nízkou dávnou intelektu. Nižší Daedry jsou ve světě téměř běžné, a setkáváme se s množstvím různých forem, od elementálních Atronachů, přes Daedrothy, až k démonickým Dremorám. Nižší Daedry byly vytvořeny Daedrickými princi jako slouhové, a často dobrovázejí mocné mágy, kteří je přivolali pro své účely.Homanoidní Daedry bývají více inteligentní, a trdší, než ostatní. Jsou ale také mnohem vzácnější.

Daedričtí princové jsou velmi mocné Daedry, a běžne se uctívají jako bohové. Protože se nepodíleli na vytváření Nirnu, jsou o mnoho silnější, než Aedry, a mohou zhmotnit sami sebe v jejich soukromých sférách Oblivionu. Daedričtí princové jsou většinou bestiální, krutí démoni, ovšem některé z nich, jako například Azura a Nocturnal jsou benevolentní a rádi pomohou.

Molag Bal, Daedrický princ, který se podílí na událostech Elder Scrolls: Online, není ale ani benevolentní, ani nápomocný. Chce Nirn stáhnout do jeho soukromé sféry Oblivionu, která se nazývá Coldharbour. Je to prakticky kopie Nirnu, ale zkažená, a zničená. Je spojován s dominancí, zkažením, otroctvím, a vampirismem. Určitě to není jedna z příjemných Daeder.

Časová Linie

Elder Scrolls je rozdělen na Éry, které trvají rozličnou dobu. Každá Ére končí nějakou významnou událostí.

Éra Usvitu je čas tvoření vesmíru, a povstání rasy lidí na Nirnu. Tato Ére pravděpodobně trvala tisíce let.

Merethic Éra zahrnuje osidlování Tamrielu, vytvoření rozličných kultur, a vybudování prvních velkých elfích a lidských sktruktur.

První Éra je asi 3000 let trvající období, ve kterém se střetávala Ayleidská kultura (Ayleydové byli původní obyvatelé Cyrodiilu), která potom začátkem Druhé Éry vymřela, s Cyordillské Císařství, které následně ovládlo Tamriel na tisíce let.

– Elder Scrolls: Online se odehrává v průběhu Druhé Éry, zhruba 900 let trvající Éry, která byla poznamenána konflikty, které pramenity z touhy Cyrodiilského Císařství přivést celý Tamriel pod svoji kontrolu. Přesněji se ESO odehrává v době tzv. Interregna (Mezivládí), odbodí, ve kterém bylo Císařství nejslabší díky kombinaci vnitřních sporů, třech Aliancí, které se snaží chopit se moci, a Molagu Balovi, který se snaží stáhnout celý Nirn do Coldharbouru, jeho soukromého pekla. Druhé Éra končí, kdy Tiber Septim konečně sjednotí všechny provincie Tamrielu pod Císařskou kontrolu.

Třetí Éra trvá 433 let. Je definována úspěchy dynastie Septimů. Končí po Oblivionské krizi (TES IV: Oblivion), a smrti Martina Septima. Události Areny, Daggerfalli, A Morrowindu se také odehrávají během 3. Éry. Tyto události se odehrávají během 34 let, přibližně 714 let před začátkem Elder Scrolls: Online.

– Události Skyrimu se odehrávají ve 4. Éře, zhruba 200 let po událostech Morrowindu a Oblivionu, které od sebe dělí asi jen 6 let na konci 3. Éry. Skyrim tudíž odehrává asi 948 let po Elder Scrolls: Online. I když jsou události Skyrimu epické, je zatím neznámo, jestli porážka Aldiuna odstartovala novou Éru, a nebo čtvrtá Éra pokračuje dál.

Jedním z typických znaků 2. Éry, ve které se bude odehrávat Elder Scrolls: Online je zrození Tibera Septima během 9. století, zhruba 250 let po začátku Elder Scrolls: Online. Protože Tiber Septim není v ESO ještě zrozen, jeho dobýjení Tamrielu se ještě neudálo, a tak bude mezi ESO a dalšími díly série pár rozdílů. Pro začátek, peníze se určitě nebudou jmenovat Septimy, budou mít nejspíš jiný Imperiální název – denáry, nebo sestercie, pokud si zachovají římský nádech – ale jistě nebudou pojmenovány po někom, kdo se ještě nenarodil.

Také se ve hře nachází pouze Osmero Bohů, nikolik Devatero, jako v ostatních TES hrách. Tiber Septim se ještě nestal Devátým Bohem – Talosem, a tudíž se ještě neuctívá.

Tohle bylo něco málo o Elder Scrolls lore.Samozřejmě, že nejlepší je si hry zahrát, a knihy si přečíst, ale doufám, že vám tento článek poskytl náhled do událostí ve světě, do kteréhose všichni chystáme. Jakékoliv otázky ohledně Elder Scrolls lore směřujte na naše fórum. Odkaz —ZDE—