The Elder Scrolls Lore – Díl 5.

V dnešním díle se okamžitě vrhneme na válku mezi dračím kultem a rebely. Jak jsem již v minulém díle popsal, dračí kult, přesněji jeho kněží, si lidskou populaci doslova zotročili a vyžadovali stále větší a větší dary. Nakonec si prostí lidé řekli, že takhle už dál žít nemohou a rozhodli se proti kněžím bojovat. Tito válečnici moc dobře věděli, že jdou do předem prohraného boje. Samotní kněží vládli ohromnou magickou mocí a tam kde ani jejich moc nestačila zasahovali sami draci v čele s prvorozeným Akatoshe, Alduinem. Draci samozřejmě používali sílu svého Thu’Um a v počátcích rebelie tak rebelové prohrávali jeden střet za druhým. Samozřejmě ne všem drakům se líbilo masakrovat vcelku bezbranné obyvatele, kterým měli vládnout. Problémem bylo opět jejich chápání pravdy z pozice síly. Alduin, jelikož byl nejsilnější prohlásil, že toto neuposlechnutí musí být zničeno a ostatní draci jej tak museli následovat. Všechny tyto události z povzdálí pozorovala Aedra zvaná Kynareth zosobňující nebe, hromy a bouře. Kyne se nakonec nad lidmi smilovala a přesvědčila draka Paarthurnaxe aby Alduina zradil a pomohl lidem v jejich boji.

Paarthurnax vzásadě se zradou Alduina neměl problém, protože již v té době pochyboval o jeho schopnosti vést draky, protože jeho mysl zastřela Arogance. Alduinova moc totiž byla darem i prokletím v jednom. Na jednu stranu se jeho síle nemohl nikdo vyrovnat a mohl ji použít k vykonání mnoha dobrých skutků. Bohužel s faktem, že Alduin byl nejsilnější bytostí začal být i nesmírně arogantní a sebestředný a linie mezi dobrými a špatnými skutky pro něj přestala existovat. Jediným jeho záměrem tak bylo už jen prosazování jeho síly a kultu, který ho uctíval. Paarthurnax tedy s hrstkou ostatních draků Alduina zradil a začal lidi učit Thu’Um.

Od této chvíle se začala válka s draky pomalu obracet ve prospěch rebelů, kteří neměli problém porazit a zabít nižší z draků. Rebelové díky své obrovské nenávisti vytvořili nový Thu’Um zvaný Dragonrend, který na malý okamžik draka, kterého zasáhl, učinil smrtelným. Smrtelnost byla něco, co draci doposud neznali a proto pro ni ve své řeči ani neměli jakýkoliv výraz. Drak zasažený tímto Thu’Um byl tak dezorientovaný a oslabený, že byl nucen přistát a ztratil tak bojovou výhodu. Hlavním problémem však stále zůstával Alduin, kterému se nemohl nikdo rovnat.

Celá dračí válka nakonec vyústila ve střetu třech nejlepších bojovníků Hakona, Felldira a Gormlaith s Alduinem na hoře zvané Throat of The World. Tito tři hrdinové věděli, že Alduina pravděpodobně neporazí, nicméně měli záložní plán. Věděli, že Alduin je synem Akatoshe, tedy Aedry, která zastupuje samotný čas a také věděli, ze takzvané Elder Scrolls jsou schopny odhalovat budoucnost a manipulují tak s časem. Hrdinové pochopili, že pomocí svitku mohou Alduina vykázat z tohoto času, ale nevěděli jak daleko a jakým směrem Alduina pošlou. Stáli tedy před rozhodnutím, zda Elder Scroll vůbec použit. Pokud by Alduina poslali do minulosti, mohli by kompletně změnit běh dějin a naopak, kdyby Alduina poslali do budoucnosti, jen by jeho řádění oddálili. Nakonec jsou hrdinové nuceni Elder Scroll použit a zapuzením Alduina de-facto ukončují válku s draky. Vlády nad Skyrim a celou dosavadní lidskou civilizací se opět ujímá Ysgramorova dynastie a Paarthurnax spolu s draky, kteří válku přežili hledají odlehlá místa, kde mohou žit.

Během Dragon War prochází národ Chimer na území Morrowindu podivnou přeměnou. Veškerá kultura a pravidla kterou Veloth zavedl najednou z neznámého důvodu upadá, zanikají města a národ Chimer se rozpadá na velký počet malých kmenů. Některé tyto kmeny jsou zárodkem budoucích Great Houses of Morrowind a naopak většina kmenů se stává Ashlanders. Těchto událostí samozřejmě využívají Dwemeři, kteří postupně na Vvanderfelu staví nová podzemní i nadzemní města a upevňují tak svou pozici.

Nyní se dostáváme ke konci merethicné doby. Za konec doby merethické a první rok první éry se považuje moment, kdy se poslední z loajálních kolonií ve Valenwoodu osamostatňuje a Bosmer Eplear zakládá dynastii Camoranů. Tímto aktem totálně selhává snaha Altmer o sjednocení Tamrielu a říše Altmer se nachází pouze na Summerset Isles a jejich přilehlém okolí.