The Elder Scrolls Lore – Díl 9.

Roku 1E 420 se vládcem Skyrim stává Jarl Whiterunu Olaf One-Eye. K jeho nástupu na trůn mu dopomohlo přemožení draka Numinexe pomocí použití Thu’Um. Olaf navíc Numinexe nezabil, ale naopak jej lapil do pasti ve své pevnosti. Z Numinexe si tak udělal svého domácího mazlíčka, čímž ještě více umocnil svůj „hrdinský“ skutek. Během Dragon war totiž nebylo zabíjení draků nic neobyčejného, ale draka polapit a udělat z něj tak svého sluhu bylo něco nevídaného. Od té doby je pevnost ve Whiterunu mezi lidmi Skyrim a později i Tamrielu známa jako Dragonsreach. Korunování Olafa králem se samozřejmě neobešlo bez menších roztržek. Jeho odpůrci prohlašovali, že to nebyl sám Olaf, kdo Numinexe lapil a mlčenlivost svědků této události si Olaf pojistil úplatky a vraždami. Zda je toto tvrzení pravda se asi nikdy nedovíme. Jisté je, že právě roku 1E 420 je podepsán takzvaný Pact of Chieftains, který formálně ukončuje válku o trůn Skyrim a Olaf se stává králem právě díky polapení Numinexe. Pořád to přeci jen byli Nordi a ten, který dosáhl neobyčejných skutků měl výhradní právo být vládcem.

V období konce občanské války ve Skyrim se v nepokojích ocitá i národ Dwemerů. Ti uzavřeli s národem Chimer spojenectví a společně tak z Morrowindu postupně vyhnali Nordy. S tímto spojenectvím hlasitě nesouhlasil klan Rourken. Patriarcha klanu se proto rozhodl, že klan musí Skyrim opustit. Dle legendy vzal své mocné válečné kladivo Volendrung a vší silou jej hodil na západ. Tam kde kladivo dopadlo měl ležet nový domov klanu. Celý klan Rourken se poté vydal na dlouhou pouť přes Tamriel a hledal, kam Volendrung dopadl. Nakonec dorazili do pouští dnešního Hammerfellu. Na místě, kde Volendrung dopadl vystavil klan své nové hlavní město, které neslo název Volenfell. Po náhlém zmizení Dwemerů a pozdějším příchodu uprchlíků z Yokudy, kteří našli ruiny Volenfellu se velmi rychle změnil název města na Hammerfell.

Nyní se přesuneme do roku 1E 461, kdy je v Cyrodillu císařem korunován Gorieus. Jelikož Cyrodill v této době stále ovládají Alessiání, je Gorieus samozřejmě vybrán právě Alessiány a Elder Council pouze tento výběr oficiálně posvětí svým hlasováním. V této době mezi sebou také vedou království Skyngradu a Kvatche otevřeně válku. Království jsou sice obě lidská, ale ještě nepatří pod nadvládu císařství. V roce 1E 472 je mezi Kvatchem a Skyngradem uzavřen mír pomocí sňatku Rislava z Kvatche a Belene ze Skingradu. Roku 1E 478 se Cyrodillem prohání obrovská epidemie moru. Mor neušetří ani královský rok ze Skingradu a král Mhorus tak umírá. Mor přežívá jediný člen královské rodiny. Je jím Dorald, který byl od epidemie uchráněn za zdmi kláštera Alessianů. Dorald se po smrti svých rodičů vydává okamžitě na cestu. Po svém příjezdu do Skingradu se ujímá trůnu a okamžitě celé království Skingradu předává Gorieusovi a Skingrad se tak stává částí císařství. Dorald tak činí proto, jelikož v klášteře jej učili, že odporovat císařství je to samé jako odporovat bohům. Jakmile se o této události dozvídá Rislav z Kvatche, okamžitě se se svou ženou Belene vydává v čele své kavalérie směrem na Skingrad. Město téměř okamžitě padne a Dorald je jednou z mála obětí tohoto konfliktu. Stráže Skingrad téměř vůbec nebránili, jelikož Doralda většína obyvatel nenáviděla právě proto, že Skingrad předal do rukou Gorieuse, který začal na obyvatelých Skingradu vynucovat Alessianské doktríny. Rislav spolu s Belene jsou tak za jásotu obyvatel korunováni novými panovníky Skingradu. Během své korunovace se Rislav zapřísáhne, že do své smrti bude vždy bojovat proti Goriesuovi a celému řádu Alessiánu. Gorieus samozřejmě toto rouhání nenechává bez povšimnutí a vydává se se svou armádou směrem ke Skingradu. Rislav věděl velmi dobře, že jeho malá armáda bojovníků se nemůže s obrovskou armádou císařství nijak rovnat. Musel proto vymyslet lstivý plán. Využil členitého terénu v okolí Skingradu a pomalé legie císařství z dálky ostřeloval oddíly lehkých a rychlých lučištníků. Legie nakonec doslova vyčerpáním padly, armáda Gorieuse byla poražena. Zvěsti o Rislavově rebélii Gorieusovi a Alessiánům se Tamrielem roznesly velmi rychle. Donesly se i klanu Direnni a jejich vůdkyni Raven. Ta okamžitě staví Alessiánské doktríny mimo zákon a císařství tak vyhlašuje válku. Po jejím boku stojí její mocní bratranci Aiden a Ryain, kteří vítězně vedou armády klanu Direnni proti legiím císařství. Roku 1E 482 klan Direnni spolu s posledními zbytky Ayleidů vyhrává rozhodující bitvu v mokřadech Glenumbrie nad legiemi císařství. V bitvě bohužel padly poslední zbytky Ayleidů a tato rasa tak navždy mizí z povrchu Tamrielu. Alessiáni jsou svou prohrou nuceni opustit velkou část území okolo Illiac Bay a v nadcházejících letech ztrácí více a více území. Tím končí události pátého století první éry.