Elder Scrolls Lore

Lore slabikář pro začátečníky

 

fullsize_946_SebcU_slabikar

 Přehled základních pojmů Elder scrolls lore + stručný nástin časové linie Elder scrolls

 Vznik vesmíru a světa Nirn aneb počátky všeho – část I.

 

vesmir

 V prvním ze Zerandirových článků se můžete seznámit se vznikem vesmíru, který se nazývá Mundus, dále se seznámíme s bytostmi, které to všechno mají na svědomí.

 Vznik vesmíru a světa Nirn aneb počátky všeho – část II.

Pokračování prvního dílu. Článek je zaměřený již přímo na vytváření Mundusu a Nirnu. Rovněž je zde popsán vznik Slunce a hvězd.

 

Období rané až střední doby Merethické

 

Elder-Scrolls-Lore-Ayleid-Empire-Tower

Jak název napovídá, článek se věnuje době Merethické, kdy přicházejí na Tamriel první Altmeři a vzniká jejich říše, která se posléze rozpadá ve střední době Merethické a vzniká  v Cyrodillu národ Ayleid.

 

Střední až pozdní doba Merethická

 

 V tomto článku je popsán vznik nových ras Mer a  příchod Atmořanů, předků Nordů, v pozdní době Merethické.

 

Pozdní doba Merethická a počátek První éry – Dračí válka a úpadek Chimerů

 

the-elder-scrolls-v-skyrim-dragon-fire-lg

 Zůstáváme v pozdní době Merethické, kde se Zerandir zaměřil na  události, které měla zásadní vliv na další vývoj ras na kontinentu Tamriel. Jedná se o Dračí válka mezi Atmořany a draky. Dále se je též ve zkratce věnována pozornost Chimerům v Morrowindu a vzestumů Dwemerů. Dovíme se též, kdy a čím začíná První éra.

 

První éra – do roku 1E 240

 

Tento článek se zmiňuje o událostech první éry do roku 1E240, najdete expanci Nordů a vznik jejich císařství, a vzestup a pád Dwemerských městských států.

 

První éra – vznik Prvního císařství lidí v Cyrodillu

 

Stále zůstáváme v První éře,  avšak tentokrát se článek zaměřuje na Cyrodiil a vznik Prvního císařství lidí. Dovíme se, co je to Amulet of Kings a také mnoho o Alessii, první císařovně lidí.

 

První éra – Alessianský řád a rozpad Nordského císařství

 

 Tentokrát je článek zaměřen na Alessianský řád, vraždu Velkokrále Borgase a následný rozpad Nordského císařství.  Článek končí rokem 1E420.

 

První éra – 1E420 – 1E482

 

war

V tomto článku je dále sledováno dění u Nordů a rovněž v Cyrodiilu, kde je vedena válka s jinými lidskými královstvími.