Orsimer – informace v kostce

| 16.12.2013 │ Lore

Další článek o jedné z hratelných ras. Tentokrát si můžete přečíst o Orsimerech (Orcích), jejich  kultuře a historii, společnosti i zvláštnostech. Vše vztaženo na dobu před dějem The Elder Scrolls online.

Orsimeři

 

Již ve článku o Bretonech jsem zmínil lid Orsimer (Orky) žijící v High Rocku a to ve Wrothgarianských horách. K High Rocku se v tomto článku vracet nebudeme. Mimo High Rock  žijí  Orsimeři též v Horách Dračího ocasu (Dragontail mountains) v Hammerfellu, poměrně nedaleko od Wrothgarianských hor a okrajově též ve Skyrimu.

Orsimer, nebo-li Orkové, jinak zvaní Pariah folk (vyvrženci), jsou původem elfové (Mer), ač to na první pohled nevypadá. Orkové mají robustní svalnaté postavy, kůži zbarvenou v různých odstínech od světle zelené do tmavě hnědé barvy. Postavou jsou vyšší než lidé či ostatní elfové. Narozdíl od elfů však mají značně vyvinuté dolní špičáky, které jim viditelně vyčnívají z dolního rtu. Někteří mohou mít na hlavách či na obličeji různé kostnaté výrůstky. Celkově je jejich vzhled brutální až zvířecí. Oproti ostatním elfům se rodí bez nadání pro kouzlení, což ale plně vynahrazují svým válečnickým uměním, kterému se učí již od raného dětství. To, že se rodí bez vrozeného nadání pro ovládání kouzel, neznamená, že nejsou schopni toto umění ovládnout v dospělosti, někteří se dokonce stali úspěšnými mágy. Zajímavé je, že jsou jedinou rasou, která nemá vlastní území, ale žijí v koexistenci (sem tam nějaká ta válka) s ostatními rasami – v Highrocku s Bretony, v Hammerfellu s Redguardy a ve Skyrimu s Nordy.

 

Historie a původ

 

Původně byli Orsimer skupina Aldmerů, kteří v pozdní fázi střední doby Merethické pod vedením Trinimaca, což je původně jedna z nejsilnějších Aeder a jeden z hlavních bohů Aldmerského panteonu., vydali zastavit skupinu Aldmerů (později zvaní Chimeři) vedených Velothem ze Summersetských ostrovů vstříc novým zítřkům. Veloth byl OrcShieldprorok, který hlásal, že Aldmerská společnost je v úpadku a proto vyvedl své následovníky na kontinent a směřoval do Morrowindu. Veloth hlásal jménem Boethiaha, deadrického prince, což odporovalo víře Aldmerů, kteří uctívali Aedry. Je vcelku pochopitelné, proč se je Trinimac se svými následovníky pokusil zastavit. Ŕíká se, že Boethiah konfrontoval Trinimaca, co se přesně při jejich střetu stalo, není jasné, ale legendy tvrdí, že Boethiah Trinimaca ošálil a následně jej snědl, absorboval jeho bytost a nakonec ze svého těla vyloučil exkrement, ze kterého se stal daedrický princ Malacath. Po proměně Trinimaca v Malacatha, byli Trinimacovi následníci změněni v Orsimery. Zda je tento příběh pravdivý či ne, nelze potvrdit ani vyvrátit, někteří věří, že Trinimac stále někde existuje a Malacath je jen odštěpkem jeho osobnosti. Jediné, co nelze popřít je, že na konci střední doby Merethické se objevují Orsimeři. Opět se tedy v souvislosti s působením Daeder setkáváme s tím, že dokáží svým vlivem přeměnit jednu rasu v jinou, jelikož Velothem následovaní Aldmeři, byli následně nazýváni Chimery a potkal je v roce 1E 700 z rukou jiné Daedry podobný osud. Podle knihy Pravý původ Orků, se Orkové po proměně měli uchýlit do oblasti kolem Saarthlalu ve Skyrimu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nevíme, kdy k přeměně elfů na Orsimery došlo, ale již od počátku První éry je zaznamenána jejich přítomnost v okolí Illiacké zátoky v High Rocku, kam měli přijít ze Skyrimu (zdroj neověřen!). Z Orsimerské historie toho mnoho nevíme, patrně je to dáno tím, že Orsimeři nikdy nebyli národem s vlastním územím, tedy ani vlastními společnými dějinami. Jediným zaznamenaným a též jedinečným počinem bylo založení Orsimerského království ve Wrothgarianských horách na místě zvaném Orsinium. Kdy přesně toto království vzniklo, nevíme, avšak město Orsinium bylo založeno patrně již na konci Merethické éry, jelikož je zaznamenáno, že toto město se v První éře rozrůsalo. Orsinium měl založit náčelník Torug gro- Igron.Ve zmínkách lze nalézt zprávy, že poté, co Hammerfell zasáhla v roce 1E 808 invaze Redguardů (Ra Gada), mnoho Orsimerů uteklo do High Rocku a značně posílili Orsinium.  Vrchol města i celého království přišel někdy mezi lety 1E 808 a 1E 950, jelikož Orsimeři v těchto letech natolik posílili svou pozici, že vážně ohrozili jak Bretony v High Rocku, tak Redguardy v Hammerfellu, kdy obě tyto rasy se v boji proti Orsimerům sjednotily a roku 1E 950 započalo obléhání Orsinia, které trvalo dlouhých 30 let. Orsimeři během invaze na jejich území a během obléhání Orsinia prokázali, že jsou nebojácní a brutální válečníci, kteří se jen tak nevzdávají. Bohužel po 30 letech obléhání a bojů podlehli a celé Orsinium bylo obsazeno v roce 1E 980 (Orsinium znovu povstane až v roce 3E 399). Po této porážce bylo na Orsimery pohlíženo hůře než na psy. Některé Orsimerské klany se pokoušely založit nové provincie, avšak bez větších úspěchů.

 

Společnost

 

Orsimeři tradičně žijí v opevněných kmenových osadách, přičemž každá osada usiluje o naprostou samostatnost a to za každou cenu. Orsimeři jsou na rozdíl od jiných ras polygamní, což znamená, že muž může mít více žen. Ale ne každý muž. Ženy může mít jen náčelník a ten jediný může mít děti, má tedy statut alfa samce. Náčelnictví se předává v boji, náčelník musí být poražen a to některým ze svých synů. Síla klanu se odvíjí od silného vůdce. Každý Orsimer v rámci kmene má přidělenu specifickou činnost, kterou je povinen vykonávat. Navíc je každý člen kmene od dětství cvičen v boji na obranu své osady či pevnosti. V rámci osad i styku s ostatními Orsimery se dodržuje Malacathův kodex, avšak v nepsané formě (ale např. ve TES V: Skyrim je i v knižní podobě). Tento kodex zakazuje například krádeže, neodůvodněné násilí, zároveň klade důraz na čest a řešení sporů bez použití fyzické síly. Z kodexu vyplývá například to, že Orsimeři nemají vězení jako trest za prohřešek. Hříšník je předán poškozenému a buď svůj čin odčiní naturální platbou, nebo musí zaplatit tzv. Krvavou cenu, což znamená, že poškozený má možnost nechat provinilce krvácet do té doby, dokud není množstvím krve uspokojen (nikde se nepíše, zda to může vést až ke smrti).orc

Zajímavé též je, že od žen se očekává, že budou svému kmeni nápomocné ve stejné míře jako muži. Orsimerské ženy jsou tedy též vynikajícími válečnicemi, lovkyněmi či bylinkářkami. Ještě více zajímavé je, že orsimerské ženy jsou tradičně i kovářkami, kdy toto postavení má značnou váhu, jak ukazuje pojmenování náčelníkovi druhé ženy jako Výhňové ženy (Forgewife). V rámci opevněné osady či pevnosti se navíc vyskytuje tzv. moudrá žena, která má na starosti věci víry a léčitelství. Jedná se většinou o matku náčelníka, kdy ostatní ženy přítomné v pevnosti jsou jeho manželkami nebo dcerami. Dcery mají tu smůlu, že je s nimi obchodováno mezi osadami a pevnostmi, kdy jsou vdávány za jiné náčelníky. Jediné, co ženy nemají ve svých rukou, je moc (i když my všichni víme, jak to ve skutečnosti chodí, že?). Jak toto společenské zřízení fungovalo v Orsiniu, není nikde popsáno.

Mimo společenství a kmeny žije též mnoho Orsimerů, přičemž většina slouží v různých žoldnéřských skupinách a sloužili i v imperiálních armádách. Někteří dokonce odešli do měst jiných ras a odklonili se od svého způsobu života.

Mnohými nenávidění a opovrhovaní Orsimeři jsou však všude  proslaveni díky umění vykovat speciální kov zvaný Orichalcum, který se používá na výrobu zbraní a zbroje.

Ve vztahu k ostatním rasám či cizincům jsou Osimeři značně nedůvěřiví a cizince od svých osad a pevností vyhánějí. I přes to se však někteří vyvolení mohou stát tzv. pokrevnými příbuznými a mohou být přijati do kmene, ale jen tehdy pokud pro kmen vykonají nějaký čin, kterým si získají důvěru. Většinou se však jedná o velice nebezpečné činy.

 

Náboženství

 

Orsimerské náboženství je jednoduché. Zkrátka uctívají Daedru Malacatha (původního Trinimaca) a nikoho jiného. Jsou tedy druhou rasou, která uctívá Daedry. Zvláštností víry je, že Orsimerské svatby se konají o půlnoci.

Zajmavost:

Pokud Orsimer opustí svou domovskou osadu či pevnost, přidává si ke svému jménu místo, odkud pochází a to u mužů ve tvaru gro-název místa a u žen gra-název místa – například  – Moth gro-Bagol tedy Moth z Bagolu, nebo Ghorza gra-Bagol – Ghorza z Bagolu.

final

  1. Autor: Tomáš Pavlík | Přidáno: 16.3.2014, 00:28

    Kontaktní bojovníci v těžké zbroji kteří se rodí do sparťanské výchovy a dožívají se stovek let? Sem s nimi! 😀
    Orsimer v nejlepších letech, řekněme dvě-stě let, versus člověk (nezáleží jestli Imperial, Nord či Redguard) v nejlepších letech čtyřicet let.
    Ale prosím vás, ještě teď se divíte proč dvěma armádám trvalo třicet let než dobyli Orsinium a sami přitom utrpěli kritické ztráty… ? 😀

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0