Rasové ability

 

Ebonhearth Pact

 

Keď si to preberieme tak dunmer nám bude predstavovať dobré DPS u dragonknighta a arden flame línii, alebo sorcerer. Nord svojou regeneráciou života a zvýšenému armoru bude dobrá podpora pre tank. Argonián má bonus na liečenie a používanie obnovovacích palíc, takže môže predstavovať dobrého liečiteľa, ale aj tanky, ktorý obdrží vyššie hodnoty liečenia a aj sám si vie zdvihnúť regeneráciu ultimátnou schopnosťou.

 

Dunmer

 

dunmer

 

Ultimate:
Ancestral Guardian – na 15 sekúnd aktivuje posmievanie (taunt, nikde píšu, že to bude pet)

Passives:
Ambidexterity – 15% na viac xp pri používaní duálnych útokov
Dynamic – mana a stamina sa navýšia o 3% (0/3)
Resist flame – 40 ohňová odolnosť (0/3)
Flame talent – ohnivé poškodenie je navýšené o 7% (0/3)

 

Nord

 

nord

 

Ultimate:
Battle Cry –  o 7% je navýšené AoE  poškodenie každého vášho spojenca v okolí

Passives:
Dvojručný – 15% na viac xp za používanie dvojručných zbraní
Robust – o 7% zvýši bojovú – regeneráciu života  (0/3)
Resist frost – 40 odolnosť voči chladu (0/3)
Ruggid – brnenie navýšené o 50 (0/3)

 

Argonián

 

argonian

 

Ultimate:
Histskin – regenerácia zdravia navýšená o 100 na 15 sekúnd po aktivovaní

Passive:
Restoration Talent– 15% na viac xp za používanie obnovovacích palíc
Amphibious – ignorovanie obmedzenia redukcie – regenerácie staminy počas boja vo vode (0/3)
Resist Affliction – +26% odolnosť voči jedom a chorobám (0/3)
Quck to mend – o 7% navýšenie prichádzajúceho liečenia (0/3)

 

Daggerfall Covenant

 

Breton mi príde ako taká kombinácia na magického tanka možno viacej na templára ako dragonknighta, ale odolnosť voči kúzlam je určite vítaná, orc mi príde ako ďalšia dobrá voľba pre tanka s regeneráciou staminy aj života, alebo čistokrvné DPS na blízko v ťažkom brnení. Tak isto redguard, je vhodná voľba na tanka, alebo DPS. Celkom mi príde taká mala rozmanitosť v tomto packte, ako by tu chýbal nejaký healer alebo sorcerer, no tu by sa dal využiť Breton.

 

Breton

 

Elder-Scrolls-Breton-Lore

 

Ultimate:
Dragon Skin – ochranný štít, spotrebuje manu počas aktívneho času

Passive:
Light Armor Affinity – 15%  na viac xp za používanie ľahkého brnenia
Gift of Magnus – navýšenie many o10% (0/3)
Spell Resistance – odolnosti voči kúzlam 50 (0/3)
Magicka Mastery – redukcia spotreby many za kúzla o 3 (0/3)

 

Orc

 

Orsimer

 

Ultimate:
Berserker Rage – navýšenie poškodenia o 20% a zníženie prich. poškodenia o 10%

Passive:
Heavy Armor Expertise – 15% na viac xp za používanie ťažkého brnenia
Brawny – navýšenie zdravia a staminy o 5% (0/3)
Robust – o 7% zvýši regeneráciu života v boji  (0/3)
Swift – o 10% zníži spotrebu staminy pri behu (0/3)

 

Redguard

 

Redguard

 

Ultimate: 
Power Charge – navýšenie sily o 20% na 15 sekúnd

Passive:
Shield Affinity – 15% na viac xp za používania štítu a jednoručnej zbrane
Vigor – zvýšenie obnovovania staminy počas boja o 7 (bodov) (0/3)
Conditioning – navýšenie  staminy o 10% (0/3)
Adrenaline Rush –  poškodenie na nepriateľa pri útoku no blízko obnovuje 34 staminy, môže byť použité iba raz za 3 sekundy (0/3)

 

Aldmeri Dominion

 

Altmer je jednoznačná voľba pre kúzelníka, regenerácia many, navýšenia poškodení chladu, ohňa, blesku, vynikajúca voľba pre sorcerera zameraného na elmentárne poškodenia, bosmer a khajjit sú zameraný na DPS  s bonusmi hlavne ku kritickým útokom a stealthu. Bosmer s lukom bude určite vhodnou voľbou na útoky z diaľky. Khajiit je taká čistokrvná voľba pre nightblada, nočného zabijaka, ktorý využíva svoje schopnosti stealthu na smrteľné útoky.

 

Altmer

 

Altmer

 

Ultimate:
Highborn – regenerácia many navýšená o 100 na 15 sekúnd po aktivovaní

Passive:
Destruction Talent – 15% na viac xp za používanie ničivých palíc
Spellcharge – zvýšenie obnovovania many počas boja o 7 (bodov) (0/3)
Gift of Magnus – navýšenie many o 10% (0/3)
Elemental Talent – navýšenie poškodenia chladom, ohňom, alebo bleskom o 3% (0/3)

 

Bosmer

 

 

bosmer

 

Ultimate:
Summon Bear – privolá medveďa do boja na 15 sekúnd

Passive:
Archer Expertise – 15% na viac xp za používanie lukov
Vigor – zvýšenie obnovovania staminy počas boja o 7 (0/3)
Resist Affliction – 50 odolnosť voči jedom a chorobám (0/3)
Stealthy – zvyšuje stealth rádius o 3 m (0/3)

 

Khajiit

 

Khajiit

 

Ultimate: 
Eye of Fear – strach na cieľ , navýši ďalšie poškodenie o 5% pre všetky útoky na dobu  5 sekúnd (asi aj od iných spojencov)

Passive:
Medium Armor Expertise – 15% na viac xp za používanie stredného brnenia
Vigor – zvýšenie obnovovania staminy počas boja o 7 (0/3)
Stealthy – zvyšuje stealth rádius o 3 m (0/3)
Carnage –  navýšenie  kritického raitingu o 35 a kritického poškodenia o 10%

 

by LorDrek (edited by Elder)