Blacksmithing

breton

Blacksmithing neboli Kovářství je jedna z šesti profesí v Elder Scrolls Online. Slouží primárně k výrobě zbraní všeho druhu – dýk, mečů, seker, palcátů a samozřejmě těžkého brnění. Tato profese je tedy výhodná pro válečníky. Pokud budete schopni stát se Mistrem Blacksmithingu, budete moci vyrábět velmi silné magické zbraně a plátové zbroje. Abyste mohli vykonávat Blacksmithing, musíte se nacházet u Blacksmithing Station, tedy u kovadliny. Blacksmithing se dělí na několik sekcí: Výroba předmětů, Vylepšování předmětů, Rozebírání předmětů a Výzkum.

Výroba předmětů (Creation)

Základním materiálem pro výrobu je Iron Ore, který můžete zpracovat na již použitelný materiál Iron Ignot. Tento materiál můžete získat těžením železné rudy poblíž skalisek

.

Jakmile postoupíte do další lokace, materiály nacházející se ve světě kolem Vás se změní.

Pokud chcete začít vyrábět předměty skrze Blacksmithing, musíte udělat dvě věci:

1. věcí je získat základní materál potřebný na výrobu předmětu. Předmět má nějaké základní množství materiálu, za které se vyrobí jeho základní verze. Pokud do výroby investujete vyšší, než základní množství materiálu, vyrobíte předmět vyšší kvality, který má lepší statistiky, ale stejný vzhled.

2. věcí je získat kámen udávající styl. Tyto kameny získáte dropem nebo rozebíráním nalezených předmětů. Základní kámeny udávající styl se váží k určitému rasovému stylu, ve kterém chcete daný předmět vyrobit. Pokud tedy budete vyrábět zbroj v Nordském stylu, budete potřebovat Nordský kámen, pokud preferujete styl Temných elfů, budete potřebovat kámen Temných elfů.
Vaše postava od začátku umí pouze styl své vlastní rasy. Další styly se musíte naučit předčítáním speciálních knížek. Styl nemění statistiky předmětu, jen a pouze jeho vzhled.

3. věc je potom nepovinná – při výrobě každého předmětu můžete do receptu přidat jeden z osmi Vámi vybraných drahokamů, které přidávají speciální efekty. Tyto drahokamy získáváte pomocí dropu, nebo pomocí Rozebírání předmětů (Extraction).

Vylepšování předmětů (Improvement)

Pomoci Vylepšování předmětů můžete zlepšit kvalitu předmětu. Předmět se při každém vylepšení zlepší o jeden stupeň – pokud tedy vylepšujete předmět „zelené“ kvality, změní se na předmět „modré“ kvality, předmět „modré“ kvality se změní na předmět „fialové“ kvality a tak dále.

Abyste mohli vylepšit nějaký Váš předmět, musíte najít příslušný vylepšovací kámen. Ty Vám mohou padnout z různých nepřátel, truhel, nebo máte šanci, že ho získáte při Rozebírání předmětů. Kameny se liší podle toho, z jaké kvality na jakou jsou schopny Váš předmět vylepšit. Pro vylepšení předmětu ze „zeleného“ na „modrý“ potřebujete jiný kámen, než pro vylepšení „modrého“ na „fialový“.

Pokaždé, když vylepšujete předmět máte jen omezenou šanci, že se Vám vylepšení povede. Šance se zvedá s tím, kolik vylepšovacích kamenů do procesu vylepšení investujete. Pokud investujete pouze jediný, pohybujete se v jednotkách procent. S každým dalším vylepšovacím kamenem šance roste. Šance roste pomaleji s tím, čím kvalitnější předmět se snažíte vylepšit – je tudíž snadnější vylepšit „bílý“ předmět na „zelený“, než „modrý“ na „fialový“. Pokud se vylepšení nepovede, ztratíte jak investované vylepšovací kameny, tak předmět, který chcete vylepšit.

Rozebírání předmětů (Extraction)

Pomocí Extraction rozebíráte předměty, které se týkají profese, ve které Extraction používáte. Můžete vždy rozebírat jen předměty náležící do dané profese. Extraction se taktéž používá k opracování surových materiálů na ty, které lze použít v profesi (Rough Hides na Hides a tak dále). Proces přeměny a rozebírání materiálu může mít rozličné výsledky. Máte jen omezenou šanci, že se Vám proces zadaří, někdy se stane, že rozeberete materiál a nedostanete vůbec nic. Také se ale může stát, že dostanete runy, jiné předměty související s Vaší profesí, nebo drahokamy skrývající speciální efekty.

Výzkum (Research)

Primárním účelem Výzkumu je naučit se používat drahokamy se speciálními efekty, které můžete během výkonu profese získat. Drahokamy se učíte používat tak, že podrobujete Vámi získané věci se speciálními efekty výzkumu, který trvá delší časový úsek (například 6 hodin). Po uplynutí této doby se naučíte používat drahokam s efektem, který měl předmět, jehož výzkumu jste se věnovali. Prozkoumáte-li tedy například zbroj s efektem „Sturdy“ (efekt zabraňující upadnutí), získáte možnost použít na Vaše budoucí zbroje drahokam, který jim poskytne tento efekt.

V jeden moment můžete zkoumat jen efekt jednoho předmětu.


Blacksmithing - Ability

  Blacksmithing
Perky pro všechny kováře.
Pasivní Metalworking
Keen Eye: Ore
Miner Hireling
Metal Extraction
Metallurgy
Temper Expertise

final