Necromancer

Necromancer je temným čarodějem, který dokáže dovedně manipulovat se záhrobím, životní silou svého okolí, či poroučet smrti samotné. Díky svým temným dovednostem dokáže vyvolávat a oživovat mrtvá těla, rozsévat utrpení a vysávat život z řad svých nepřátel, chránit sebe i jiné za pomocí kostí a temné magie, a dokonce i léčit těžká zranění skrze manipulaci duše. Ve hře se tak vyznačuje jako schopný mág, válečník, léčitel, ale i ochránce (tank). Na rozdíl od templáře, dračího rytíře, nebo kouzelníka, sice nevyniká ve svých rolích tak významně stejně jako oni, dokáže je naplno a s přehledem zastoupit, či nahradit. Jejich nejsilnější stránkou v boji, je doslova periodické zachvácení nepřítele svými schopnostmi. Jako důležitou zajímavost u tohoto povolání je třeba uvést, že většinu z jejich magických schopností pochopitelně není vhodné používat mezi řádnými občany Tamrielu. Nekromancie jako taková se praktikuje v nejvyšší tajnosti a to proto, že je běznými smrtelníky tak odsuzována, že byť jen definice či zmínka o ní může vyvolat spor. Guilda mágů (The Mages Guild) navíc identifikuje nekromancii jako nežádoucí a zakázanou. Ve hře se toto pak přímo projevuje tím, že pokud použijete jakoukoliv vyvolávací schopnost v přítomnosti neutrálních NPC, či stráží v městěch, získáte tak pokutu a riskujete nejen peněžní ztrátu nebo ztrátu života, ale i neschopnost dočasně komunikovat s důležitými NPC (např. bankéři).
Co se specializací týče, jako první si ve hře všimneme kategorie Grave Lord. Ta se zaměřuje především na vyvolávání a oživování pomocníků a také škody v řadách nepřátel. Najdete zde několik různých abilit, které lze používat jak v boji na dálku tak na blízko. Jako další specializaci máme skupinu abilit pod názvem Bone Tyrant. Zde se nachází povětšinou schopnosti určené válečníkům a obráncům (tankům), jsou to schopnosti jako zvýšení odolností, sebe-léčení ale třeba i transformace v kostěnného obra. Jako poslední z kategorií abilit pak máme Living Death. V této skupině najdeme především schopnosti které léčí nás i ostatní spolubojovníky, a dále vysávají životy a negativní magii, kterou pak dokáží využít ve vlastní prospěch. Třešničkou na dortu je jedinečná ultimátní schopnost necromancera oživit až několik svých padlých spolubojovníků během vteřiny.
• „Vyvolávačský“ Archetyp vhodný pro příznivce temnoty a temné magie.
• Všestranné povolání které dokáže velice schopně zastoupit všechny druhy rolí – čaroděj, válečník, léčitel i tank.
• Vysoká odolnost, schopnost ohromně zvýšit zranění, nebo otočit boj ve vlastní prospěch ve formě unikátních ultimatních abilit.
• Dokáže použít vlastní synergie.
• Umí v boji velmi mile i nemile překvapit.
Za článek děkujeme hráči Nyladreas.