Khajiit – informace v kostce

| 26.1.2014 │ Lore| Novinky

Po delší odmlce vám opět přinášíme článek o jedné z hratelných ras – Khajiitech, jejich společnosti, historii kultuře i náboženství. Pokud plánujete ve hře za Khajiita hrát, rozhodně doporučuji si jej přečíst, protože podobné informace kompletně v češtině nikde jinde nenaleznete. Článke se vztahuje na Khajiity v době The Elder Scrolls Online. Jedná se o předposlední článek ze seriálu o rasách.

Domovina Khajiitů

 

Elsweyr leží na jihu Tamrielu a sousedí na západě s Valenwoodem a na na severu a východě se Cyrodiilem. Severní část Elsweyru pokrývá vyprahlá pustina podobná pouštím v Hammerfellu, kdežto jih je zalesněn subtropickými lesy a pralesy. Mezi severem a jihem se rozprostírají též savany. O fauně a floře není nic napsáno, nevíme toho více ani o geografii této části Tamrielu. Obyvateli Elswyeru jsou Khajiiti (čti Kažít), humanoidní kočkovitá rasa.

 

Khajiiti

 


Khajiiti jsou rasa humanoidů podobných kočkovitým šelmám. Svým vzhledem se liší od lidí a elfů a svým zvířecím vzezřením jsou podobní sousedním Argoniánům. 
Jediné, co mají s lidmi a elfy společného je trup těla, dvě nohy a ruce. Tělo je kompletně porostlé srstí, která má mnoho barevných variant s různými prvky fleků, pruhů a podobně. Tvar lebky je plně kočičí včetně tlamy, uší i očí. Místo vlasů mají Khajiiti hřívy, které si KhajiitHelmetupravují do různých „účesů“.  Khajiiti, stejně jako Argoniáni mají ocas. Těla mají šlachovitá, jsou schopni velmi rychle se pohybovat a mají značnou výdrž, proto mezi Khajiity nalezneme nejlepší zloděje a akrobaty, též jsou výbornými a nebezpečnými válečníky. Končetiny jsou zakončené drápy. Kromě značné pohyblivosti tato rasa vyniká i vysokou inteligencí, známa je též schopnost ovládání magie. Společně s již jmenovanými Argoniány a dále s opičí rasou Imga (z Valenwoodu), patří mezi zvířecí národy Tamrielu.  Ayleidští elfové je nazvali kočičími lidmi.Mezi učenci se spekuluje, zda jsou Khajiiti nějak příbuzensky spříznění s Lilmothiity z Black Marshe (liškám podobní humanoidi) a  s Po´Tuny  – tygřím lidem z Akaviru (obecně je Akavir docela zajímavé místo, žije tam mnoho dalších ras jako Kamalové – sněžní démoni, Tang Mo – opičí lidé, nebo Tsaesci  – Plazí lid). Khajiiti mají vlastní jazyk nazývaný Ta´agra, v tomto jazyce Khajiit znamená pouštní chodec. Zvláštností je, že Khajiiti o sobě mluví ve třetí osobě.

 

Historie

 

Historie Khajiitů není dobře popsána. Je však jisté, že se jedná o původní rasu, která obývala Tamriel před příchodem prvních elfů a lidí. Království Khajiitů existovala již v době Merethické . Na počátku První éry bylo prý v Elswyeru známo 16 království Khajiitů a existovalo 20 různých typových variant Khajiitů. Všechna tato království žila v poměrně dobré shodě oproti ostatním politickým útvarům ve zbytku Tamrielu. Křehkou rovnováhu elswyrských království narušil až Thrassianský mor v roce 1E 2260. Do Druhé éry pak vstoupila již jen dvě království – Anequina a Pellitine a na severu desítky, ne-li stovky rozdrobených nomádských kmenů. Jednoty se Khajiiti dočkali až v roce 2E 309, kdy vládce Keiro z Anequiny a vládkyně Eshita z Pelletinu uzavřeli sňatek a sjednotili tak celou zemi pod jednu vládu, v této době měla dostat tato pozdější imperiální provincie jméno Elswyer. Sjednocení, ač zní romanticky, bylo následováno rozbroji mezi obyvateli, jelikož Anequiňané si o Pelletiňanech mysleli, že jsou zkažení a dekadentní, Pelletiňané zase Anequiňany považovali za barbary. Sjednocení Elsweyru tedy paradoxně vedlo k velké rebelii. Vše zašlo tak daleko, že král Keiro dokonce podepsal vojenskou pomoc od Císařství vedeného potentátem Versiduem Shaiem, avšak než Císařství mohlo vojensky zareagovat, nastalo období Interregna a sjednocené království Elswyer se pomoci k potlačení vnitřních nepokojů nedočkalo. Situaci vyřešil až duchovní vůdce Rid-Thar-ri´Datta (patřil k poddruhu Khajiitů zvaným Mane, viz. níže), který vzbouřený lid upokojil zavedením třídní rovnosti pomocí střídání vlády  zástupců měst (nobilita) a náčelníků nomádských kmenů nad Elswyerem a to na základě opakujících se fází dvou posvátných měsíců Masser a Secunda, kdy sám na střídání dohlížel (tahal všeobecně v politice za nitky).

 

Společnost

 

Khajiiti se dělí na dvě kulturně a společensky odlišné skupiny:

První skupinou jsou civilizovaní Khajiiti žijící v džunglích jižního Elswyeru, kteří dodržují starobylé obchodní tradice, kdy obchod je založen na vývozu Salstrice (zemědělská plodina) a Měsíčního cukru (psychotropní látka, ze které se vyrábí Skooma – což je silná návyková látka – droga). Obchodu a zemědělství vládne aristokratická vrstva.

Druhou skupinou jsou kočovní Khajiiti žijící na severu Elswyeru v pustinách a stepích. Tito Khajiiti jsou pyšní, agresivní a teritoriální. Čas od času jejich agresivita vzroste a jsou schopni se sjednotit a vyrazit na nájezdyKhajiit medium armor do svého sousedství.

Jeden z největších vlivů v Khajiitské společnosti mají Klanové matky, které mají pod patronátem sklízení a zušlechťování Měsíčního cukru a výrobu Skoomy.

Územně a politicky největší vliv a post neoficiálních vládců mají Mane, již zmiňovaný poddruh Khajiitů, kteří jsou duchovními vůdci a liší se svým vzezřením od ostatních poddruhů. Legendy praví, že v jeden čas žije jen jeden Mane, ale byl zaznamenán i boj více Maneů o moc v jednu chvíli.

Všude přítomným společenským rysem  khajiitské společnosti je užívání výše zmiňovaného Měsíčního cukru, který je Khajiity označován jako krystalizované měsíční světlo. Podle khajiitské tradice toto světlo bylo zachyceno vodami Topalového moře a potom přeneseno vlnami tohoto moře do Tenmarského lesa, kde se měsíční světlo promísilo s cukrovou třtinou. Právě z této tenmarské cukrové třtiny je Měsíční cukr získáván. Khajiiti věří, že užíváním této omamné látky v malých dávkách požívají kousky duší měsíčních bohů Joneho a Jodeho, přičemž se následně dostanou do stavu extáze, v níž mohou komunikovat s posvátnými měsíci. Časté užívání této drogy samozřejmě má za následek závislost a abstinenční příznaky – např. neovladatelný třes. Měsíční cukr je pojítkem mezi kulturou a náboženstvím khajiitké společnosti.

Láska k Měsíčnímu cukru se projevuje i tím, že Khajiiti mají rádi vše sladké a nejlépe ochucené jejich Měsíčním cukrem.

Typickým rysem Khajiitů, mimo užívání Měsíčního cukru, je též nošení pestrobarevných velkých šálů, které jim musí pečlivě zakrývat celé tělo. Pokud je nějaká část těla na veřejnosti odhalena, může to být povařováno za urážku. Do boje se Khajiiti oblékají do kožené zbroje zdobené vysoce leštěnými plíšky. Obecně preferované jsou kožené pokrývky hlavy, ten, kdo něco znamená, si tyto čapky zdobí stříbrnými prvky.  Khajiiti též rádi nosí šperky, různé cetky a dokonce se ozdobí i nějakou tou květinou či bylinou. U některých Khajiitů se lze také setkat s tetováním, které má hluboký náboženský a rituální význam.

Významným prvkem khajiitské společnosti jsou různá bojová umění, jako jsou například Goutfang, Whispering Fang, či Rawlith Khaj. Mnohé bojová umění se omezují na používání chvatů a kopů, avšak za použití drápů, jiné bojové styly zase upřednostňují šavle, dýky či dlouhé luky. Mistrovství nabyté v některém z bojových umění se u mužů (samců? :D) projeví v jejich jméně ve formě předpony, takže než se někdo pustí s Khajiitem do sporu, měl by se ho zeptat na jméno, aby věděl, co v případné potyčce může očekávat.

 

Náboženství

 

 Základy a mýty khajiitského náboženství jsou šířeny Klanovými matkami, které se snaží udržet si samostatnost od Maneů a různých vůdců.

Khajiiti uctívají božstva, která se objevují i v náboženství jiných ras a která Khajiiti nazývají obdobně, ale většinou v jiné fonetické podobě. Khajiiti sice tvrdí, že jejich božstva jsou samostatné entity, ale ze jmen jejich bohů je jasné, že jde jen o zkomoleniny jmen jinde uctívaných božstev.


Mýtus stvoření světa
mají Khajiité vlastní. Vše pochází od Ahnurra a Fadomai (jinde Anu a Padomay), které dali vzniknout první kočce zvané Alkosh (ne, neznamená to alkoholik), který se stal patronem času (jinde Akatosh – drak).  Díky zrodu Alkoshe se Ahnurr a Fadomai rozhodli vytvořit další entity – Khenarthi  – boha větrů (jinde Kynereth), Marguse – boha slunce, Maru – bohyni lásky a S´rendarra – boha slitování (jinde Standarr). Po čase, z radosti ze stvoření svých dětí, Ahnurr a Fadomai stvořili další bohy.

KhajiitBannerAhnurr se pak rozhodl nemít další děti, ale Fadomai se nechala přesvědčit osamělou Khenarthi, aby vytvořila další bohy – zrodila se Nirni – bohyně písků a lesů, Azurah – bohyně úsvitu a soumraku (jinde Azura) a také oba měsíce. Ahnurr na to přišel a Fadomai se svými dětmi utekla do Velké temnoty, kde pak ještě stvořila poslední dítě – Lorkhaje (jinde Lorkhan), jehož srdce bylo naplněno temnotou. Fadomai si v temnotě uvědomila, že se blíží její konec, tak na oblohu vysadila své dvě děti, měsíce Joneho a Jodeho, aby dávali pozor na její děti a chránili je proti hněvu Ahnurra a obdařila je Sítí, která chrání Velkou temnotu před Ahnurrem. Fadomai před smrtí dala dar tvoření dětí Nirni, která mohla vytvořit stejný počet dětí, jako vytvořila sama Fadomai. Azurah Fadomai svěřila za úkol vytvořit z jedněch z Nirniných dětí Khajiity, nejchytřejší a nejhezčí z dětí. Azurah též dostala za úkol Khajiity obdařit uměním šplhání, uměním podvádět a uměním přežít, jelikož Nirni bude žárlit a bude se Khajiity snažit zničit. Potom Fadomai umřela.

Po smrti Fadomai přišla Nirni za Lokrhajem a řekla mu, že pro své děti nemá žádné místo. Lorkaj přislíbil vytvořit nové místo a umístit tam Nirni, aby mohla porodit své děti. Lorkhaj však ošálil i své ostatní sourozence a donutil je jít na nové místo společně s Nirni, kde je uvěznil. Někteří z nového místa utekli a staly se z nich hvězdy. Ti, ktelrří zůstali, potrestali Lorkhaje vytržením jeho srdce, které ukryli hluboko do Nirn, které nejvíc ublížil. Nirni uvězněná v novém světě porodila své děti, kterých bylo mnoho. Z jedněch dětí, lesního lidu, který nemohl najít svou podobu, vytvořila Azurah Khajiity, které naučila tomu, co jí řekla Fadomai a které spojila se Sítí, chránící vše před Azurahem.

Khajiitské náboženství staví Khajiity na přední místo a tvrdí, že jde o přímé děti bohů, ty nejlepší z dětí Nirni.

Khajiitští bohové:

Alkosh – bůh času

Azurah – bohyně úsvitu a stmíváníAyleid statue

Baan Dar – bůh vyděděnec

Khenarthi – bohyně větrů

Jode – velký měsíční bůh

Jone – malý měsíční bůh

Lorkaj – měsíční zvíře

Mara – Matka koček, bohyně lásky

Merrunz – bůh ničení (jinde Mehrun Dagon)

Rajhin – bůh zlodějů

Riddle´thar – cukrový bůh

S´rendarr – bůh slitování

Sheggorath – bůh šílenství, zvaný též Skoomová kočka

Khajiitské náboženství je tedy unikátní tím, že jsou uctívány jak aedry, tak daedry, mezi nimiž není vidět žádný rozdíl či rozkol, jako by náboženství uctívalo spíše původní bytosti et´Ada.

 

Morfologie Khajiitů – poddruhy

 

Podoba Khajiitů se odvíjí od fázů měsíců Massera a Secundy.  V současnosi je známo 17 druhů Khajiitů:

Ohmes – nejběžnější druh Khajiitů, v mnoha ohledech z dálky podobní Lesním elfům (Bosmerům), ačkoli menší postavy. Podoba s lesními elfy může být tak velká, že si Ohmes tetují tváře, aby dostali více kočičí výraz.

Ohmes – raht – z dálky snadno zaměnitelní s lidmi, mají krátké ocasy a světlou srst. Na rozdíl od ostatních druhů Khajiitů nechodí po špičkách nohou , ale přes paty, mají tedy jiný styl chůze.

Suthay – raht – vysocí jako lidé a podobně stavění, patří rovněž mezi nejběžnější druh Khajiitů, zbatveni jsou od tmavě hnědé, přes oranžovou až po světle žlutou. Na srsti mívají proužky nebo tečky.

Suthay – stejní jako Suthay raht, akorát menší postavy

Cathay – podobní Suthay raht, akorát svalnatější postavy a silnější.

Cathay – raht – robustnější verze Cathayů, často popisováni jako jaguáří lidé.

Tojay – o tomto druhu se téměř nic neví. Jen to, že žijí v Tenmarském lese na jihu Elsweyru

Tojay – raht – opět se o nich nic neví, jen by měli být vyšší než Tojayové

Alfiq – čtyřnohá forma Khajiitů, podobní domácím kočkám. Velmi inteligentní, rozumí řeči, avšak nemluví. Je možné, že umí kouzlit.

Alfiq – raht – nic se o nich neví, jen že jsou snad větší než druh Algiq

Dagi – méně častý druh, žijící na stromech v Tenmarském lese. Jsou malí a lehcí a tudíž žijí vysoko v korunách stromů, dokonce prý výše než mohou žít Bosmeři (Lesní elfové). Je o nich známo, že ovládají magii.

Dagi – raht – druh totožný s Dafgi, avšak menšího vzrůstu

Pahmar – opět čtyřnohý druh, velikostí a podobo odpovídající tygrům

Pahmar raht – větší a robustnější než Pahmar, ale jinak stejní

Senchejinými khajiitskými druhy používaní jako dopravní prostředky (mounti) – ovládáni nejspíš vůlí. Vysocí prý jako průměrný Vysoký elf (Altmet), ale vážící jako dvacet elfů.

Senche – raht – obrovské kočky, mnohem větší než Senche – vysoké jako dva Vysocí elfové a vážící asi jako 50 elfů, ale pomalejší. Zvaní též bojové kočky, jelikož na nich jiné druhy jezdí do bitev.

Mane – rodí se při zřídka kdy se objevující fázi měsíců, kdy se na obloze prý objeví třetí měsíc (ale jde jen o zatmění většího měsíce). Druh se silně rozvinutými duchovními schopnostmi.

Příslušné fáze měsíců najdete zde.

Nyní už nám zbývá jen poslední článek o rase Vysokých elfů, neboli Altmer. Již brzy!

final

 1. Autor: oxymoon | Přidáno: 26.1.2014, 06:05

  Skutečně se to čte v češtině Kanti? Já jsem teda vždycky mluvil o „kažítech“, jak to mám naposloucháno

  • Autor: Elder | Přidáno: 26.1.2014, 10:43

   Chyba, opraveno, koukal jsem, že mi to opravuje word 😀

 2. Autor: Shadow | Přidáno: 26.1.2014, 10:12

  Velmi pěkný článek, dozvěděl jsem se spoustu nového infa. A jen taková malá nesrovnalost co mě trkla do očí:
  „…mají Klanové matky, které mají pod patronátem…“ nevím jestli slovo matky a patronát patří k sobě do jedné věty. Teoreticky je to užití asi možné, ale vypadá to zvláštně 😀

  • Autor: Elder | Přidáno: 26.1.2014, 10:52

   patronát = ochrana, záštita, slovo přejaté do češtiny. Wikipedie- Patron (latinsky patronus) byl v antickém Římě pán ve vztahu ke svým klientům. Označuje také vztah bývalých římských úředníků a vojevůdců k dobytým a spravovaným provinciím. Patron vystupuje v jejich zájmu v politice nebo jinak hájí jejich zájmy.
   V obecné řeči se patronem rozumí též osoba či skupina osob, která určitým způsobem chrání či podporuje jiného člověka nebo skupinu osob – drží nad nimi patronát.

   Patrně ti to slovo připomíná matriarchát (matronát neexistuje), to ale znamená něco jiného – Matriarchát (z latinského mater, což znamená matka, a řeckého archein, což znamená vládnout) je forma společnosti, kde vládne žena (matka). Je opakem patriarchátu. Patriarchát (z řeckého πατήρ, či latinského pater, což znamená otec, a archein, což znamená vládnout, doslovně tedy „vláda otce“) je forma společnosti, kde vládne muž (otec nebo obecně samec) nebo muži – toto slovo nemá nic společného se slovem patronát.

   Klanové matky jsou formou matriarchátu a mají pod patronátem …:D nemělo by to vadit.

 3. Autor: sovrahzun | Přidáno: 26.1.2014, 13:06

  khajiit jazdiaci na obrej mačke senche, bude to epické a komické zároveň =D

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0