Historie Tamrielu: Merethická éra

| 21.3.2014 │ Lore

Dnes tu máme další díl z bohatého elder scrolls lore. Jedná se o druhý díl, který pro vás opět napsal Exorcius. Tentokrát si můžete přečíst o Merethické éře, v níž byl Tamriel osídlen elfy i lidmi.

Meretická éra (Merethic Era)

 Nordy je tato doba nazývána érou elfů. Datování se počítá pozpátku od vyššího po nižší rok (něco jako před naším letopočtem). Merethická éra začíná cca ME2500 končí rokem ME1, který se překrývá s rokem 1E0, tedy prvním rokem První éry, kdy došlo ve Valenwoodu k založení královské dynastie lesních elfů – Camoranů, což je první historicky dochovaná zpráva.

 Cca v roce ME2500 byla postavena na ostrově Balfiera, v provincii High Rock, nejstarší známá stavba na Tamrielu – Adamantiová věž.

Meretická éra se dělí na několik období:

1) Ranná Meretická éra.

 Tato éra není příliš popsána. Celý Tamriel byl osídlen kmenovými společenstvími předků dnešních Khajiitů, Argoniánů, skřetů a dalších divokých národů. Tyto národy neznaly písmo.

 2) Střední Meretická éra.

Altmer Tower

Aldmeris, původní kontinent Aldmerů (elfů), je odsouzen k záhubě, a proto jej jeho obyvatelé opouštějí. Mnoho z nich připlouvá na Tamriel a zakládá první elfí kolonie. Kolonie jsou nejprve zakládány na summersetských ostrovech a později převážně na pobřeží a v úrodných nížinách severo-západního Tamrielu. Technologicky i kulturně vyspělí Aldmeři mají převahu a vyhánějí zaostalé místní národy z úrodných oblastí do hor, džungle, bažin a dalších částí divočiny Tamrielu. Jeden z aldmerských klanů nazývaný Direnni objevuje Adamantiovou věž. Na Summersetském ostrově je postavena Křišťálová věž (Crystal Tower).

Aldmerští průzkumníci objevují Vvardenfel a budují základy čarodějnických věží první éry nazývaných Ald Redaynia, Bal Fell, Tel Aruhn a Tel Mora v Morrowindu.

Klan Aldmerů, který rozkvétá ve hvozdech v okolí Zlatobílé věže (v dnešním Cyrodiilu) se začíná vyčleňovat od ostatních a postupně se osamostatňuje. Jedná se o dnes známé Ayleidy. Aldmeři nadále udržují znalosti staré magie a jazyka svých předků, zvaných Ehlnofey. I když jsou předci pozdějších Ayleidů v zdánlivě v poddanském vztahu k nejvyššímu králi aldmerského Alinoru, stále více a více se od aldmerského království izolují a získávají vlastní suverenitu.

3) Pozdní střední Meretická éra.

 Klan volnomyšlenkářských Aldmerů zvaný Dwemeři se odcizují ostatním klanům, zabývají se výzkumem historie i moderních technologií. Své poznatky se snaží střežit v co největší tajnosti před ostatními klany a zakládají mnoho podzemních měst v horských oblastech.

Klan Aldmerů, později známých jako Chimeři (předci dnešních Dunmerů), začíná být čím dál více oddaný nově vznikajícímu fundamentalistickém náboženství, které je šířeno aldmerským prorokem Velothem. Toto náboženství klade vysoký důraz na původní aldmerskou pravlast a tamější tradice.

Z výše uvedených klanů se následně dotvářejí dnes známí Chimeři a Dwemeři. Tyto skupiny rozděluje styl života, kdy Dwemeři  na rozdíl od Chimerů žijí hlavně světským způsobem života, kdežto Chimeři upřednostňují víru. Chimeři navíc touží po dwemerských zdrojích surovin a během staletí je provokují menšími nájezdy na jejich sídla.

V této době se další aldmerský klan vedený Trinimacem snaží zamezit protestnímu pochodu Chimerů napříč Tamrielem, avšak Boethiah (daedrický princ) jim v tom zabrání a po boji s Velothem tohoto pohltí, přičemž jeho tělo a duše jsou proklety a on znovu povstává, jako daedrický princ Malacath. Jeho lid je prokletím znetvořen a nadále nazýván Orsimer, nebo – li Orkové.

4) Pozdní Meretická éra

Následkem probíhajících válek a příchodem neúrodných let na kontinentě zvaném  Atmora, který leží severně od Tamrielu, Ysgramor a jeho lidé opouštějí své domovy a připlouvají na Tamriel. Jejich lodě přistávají na severním výběžku Skyrimu nazývaném Hsaarik Head. Atmořané staví město Saarthal a přicházejí do prvního kontaktu s Aldmery. Toto lze datovat do roku ME1000.

Nord statue

Nějaký čas spolu obě rasy žijí v míru, avšak jak plyne čas, vztahy se neustále zhoršují. Atmořné pod Saarthalem objevují Oko Magnusu (Eye of Magnus), což je mocný artefakt, který by mohl potenciálně ohrozit celý svět. Elfové se o tomto nálezu vzápětí dozvídají a rozhodnou se jej zajistit. Během takzvané Noci slz (Night of Tears) je město Sarthaal přepadeno a zničeno. Ysgramorovi se však daří uprchnout zpět na Atmoru. Netrvá to dlouho a společně s pěti sty družijníky se vrací zpět, aby vyrval z rukou Aldmerů Skyrim. Jeho lidé se začínají zvát Nordové. Dwemerský klan sídlící hluboko v horách pod Skyrimem není nijak dotčen válkou Aldmerů s Nordy.

Později Ysgramor vytváří první lidské písmo založené na základech elfího.

Jeden z elfích klanů, nazývaný Sněžní elfové (Snow Elves), je v postupných bitvách s lidmi donucen ustoupit až na ostrov Solstheim, kde jsou elfové v závěrečné bitvě na hlavu poraženi Nordy a jejich velitel je zabit. Přeživší sněžní elfové prchají do Dwemerského sídla Blackreach. Dwemeři sněžné elfy příslibem pomoci podvedou a podávají jim magické huby, které Sněžné elfy oslepují a Dwemeři je díky tomu následně zotročují. Od těchto dob se sněžní elfové nazývají Falmeři. O něco později dochází k revoltě Falmerů a následným válkám s Dwemery.

Původní Nordové si z Atmory přivezli vlastní náboženství, které bylo založeno na principu vzývání zvířecích bohů. Nikdo přesně neví, jak se to stalo, ale dračí kněží postupně přejímají vládu nad Nordy a drží nad nimi pevnou ruku. Tuto vládu však nedokáží časem udržet a ztrácejí nad nimi kontrolu během tzv. Dračí války (Dragon War). Zpočátku jsou Nordi drceni jak kněžími, tak draky, avšak několik draků se nakonec postaví na stranu Nordů. Drak Paarthurnax učí Nordy dračímu jazyku, díky čemuž nakonec lidé nad draky vítězí. Pár dračích kněží přetrvává i do prvního věku s vírou, že draci se jednoho dne navrátí. Dračí války se táhnou až do První éry, kdy končí patrně kolem roku  1E 139.

Původní vysoce vyvinutá kultura Velothiů na Vvardenfellském ostrově v Morrowindu se vytrácí a vznikají první dwemerské kolonie. Postupně se civilizace založená na kmenové hiearchii vyvíjí v moderní Velké domy Morrowindu (Great Houses of Morrowind). Jiné kmeny zůstávají divoké, věrné tradicím, a stávají se z nich kmeny Ashlanderů. Během tohoto období jsou rovněž opuštěny  čarodějnické věže podél pobřeží Tamrielu.

Od počátku První éry se začíná historie Tamrielu dokumentovat v písemné podobě.

 1. Autor: Vandal | Přidáno: 21.3.2014, 07:42

  Člověče, někde jsem četl, že Adamantiová věž už stála dřív, než se objevili elfové a že nikdo neví, kde se vzala. Myslím na wiki?

 2. Autor: Jeimy | Přidáno: 21.3.2014, 09:48

  To je pravda, aj v tomto článku píše, že ju objavili, nie postavili. 🙂
  „Jeden z aldmerských klanů nazývaný Direnni objevuje Adamantiovou věž.“

 3. Autor: Vandal | Přidáno: 21.3.2014, 10:23

  Cca v roce ME2500 byla postavena na ostrově Balfiera, v provincii High Rock, nejstarší známá stavba na Tamrielu – Adamantiová věž.

  Ono se to tam ve dvou větách navzájem popírá. Ale to je fuk, zapomeňme na to.

 4. Autor: Exorcius | Přidáno: 21.3.2014, 13:30

  Vzhledem k tomu, že věž byla postavena ME2500 a elfové připluli později, tak lze předpokládat, že ji postavil někdo jiný. 😀

 5. Autor: Elder | Přidáno: 21.3.2014, 16:04

  Původ této věže je spatřován už v Dawn éře, kdy dle legendy se na tomto ostrově sešly Aedry, které vytvořily Nirn a probírali zde jeho konečnou podobu. Ta věž sloužila patrně k jejich setkání.

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0