Dunmer – informace v kostce

| 12.11.2013 │ Novinky

Provincie Morrowind se od ostatních částí Tamrielu značně liší. Jedná se o poměrně nehostinné a pusté místo se specifickou faunou a flórou, kterou v jiných částech kontinentu nenaleznete – například tvory zvané Netch, kteří jsou podobní medúzám, avšak žijí na souši a vznáší se nad krajinou, dále lze zde potkat obří druhy hmyzu nebo obří kraby. Velký vliv na podnebí má vulkán zvaný Rudá hora, který je největším na kontinentě a samozřejmě je stále aktivní. Tento vulkán se nachází na ostrově Vvardenfell a často chrlí do svého okolí popel, který se v podobě silných bouří šíří po celé provincii kterou zasypává všudypřítomným šedým sopečným popelem, patrně činnost sopky má vliv na to, že celkové podnebí je velmi teplé, rozhodně mnohem teplejší než v přilehlé provincii Skyrim.

 

Obyvatelé Morrownidu

 

Obyvateli Morrowindu jsou Elfové, kteří jsou v elfím jazyce nazýváni Dunmer, v jazyce lidí pak Temní elfové či Tmaví elfové. Typickým rysem těchto Elfů je tmavá šedá až popelavá kůže, rudé oči a tmavé vlasy, kdy jejich zjev odpovídá prostředí, ve kterém žijí. Typický Dunmer je poměrně vysoký a hubený. Dunmeři obývají celý Morrowind, přičemž nejhustěji je osídlen ostrov Vvardenfell, řidčeji pak pevninská část Morrowindu. Potkat Dunmera v jiných částech Tamrielu je těžké, jelikož Dunmeři zřídka kdy opouštějí svou domovinu. Všeobecně oblíbené jsou lehké oděvy, typickým jevem je turban chránící hlavu a obličej před všudypřítomným popelem a dále chrániče očí, ne nepodobné brýlím, vyrobené z průhledné pryskiřice. Oděv je dále doplněn volnými kalhotami a vysokými botami. U bojovníků lze zahlédnout navíc lehké brnění vyrobené z hmyzích krunýřů, přes které je nošen jemně tkaný přehoz z pavoučích vláken, který se nosí několikrát omotaný kolem těla. U Redoranských bojovníků se lze též setkat s těžkým plátovým brněním zvaným Bonemold, které je vyráběno z kostí a zesíleno materiálem podobným pryskyřici. Na pohled se toto brnění může zdát křehké, avšak vlastnostmi je srovnatelné s ocelovým a železným brněním.

Díky dobře stavěným pružným tělům a znamenitým intelektuálním schopnostem jsou mnozí Dunmeři skvělými bojovníky a čaroději. K boji je bojovníky nejčastěji používán meč v kombinaci s lukem, čarodějové naopak používají silnou destrukční magii, v které Dunmeři přímo vynikají.

 

Povaha

 

Obecně vzato se Dunmeři povyšují nad ostatní rasy, sami sebe považují za nejčistší a nejlepší z elfí rasy a ostatními rasami hluboce pohrdají a zotročují je. Povahově jsou to hrdí elfové, kteří dokáží být krutí a nemilosrdní, jsou od přírody pomstychtiví, avšak ve vztahu k rodu a rodině jsou věrní a loajální. Uvedené vlastnosti jim více méně škodí, jelikož jejich společnost rozdělují letité sváry mezi rody, osobní i rodová vendeta a boj o moc. Díky nesvárům uvnitř společnosti nejsou Dunmeři schopní získat větší vliv z pohledu celkové politiky Tamrielu.

Zvláštní povahovou perličkou je značná promiskuita mladých dunmerských žen.

Nadřazenost a krutá povaha se odráží v silné oblibě otrokářství.

Historie

 

Po usazení se Chimerů v Morrowindu v pozdní fázi střední Merethické éry se rozvinula jejich kultura na tzv. Velothijskou vznešenou kulturu a to na Vvardenfellu, avšak v pozdní Merethické éře se rozpadla a vymizela, přičemž byla nahrazena společenským systémem založeným na klanovém základě, který byl rozdrobený. Aby toho nebylo málo postihla Chimery vzpoura otroků a následně invaze Nordů. Toto zapříčinilo, že Chimeři začali budovat pevnosti na obranu svých hranic před Nordy, ale i před ostatními z jejich rasy. Vše dovršila roku 1E 240 konečná invaze Nordů, kteří Morrowind úspěšně obsadili.

Nordové však byly kvůli vlastním vnitřním nesvárům oslabeni, čehož využili Dwemeři pod vedením Dumac Dunmer medium armorDwarfkinga a Chimeři pod vedením Indorila Nerevara, kteří se sjednotili a v roce 1E 401 povstali. Jejich povstání trvalo 15 let a roku 1E 416 po první bitvě pod Rudou horou se jim podařilo Nordy z Morrowindu vytlačit.

Dwemeři a Chimeři následně vytvořili společný národ zvaný Resdayn a vytvořili fungující a prosperující unii. Této unii vládla První rada, tuto radu tvořil Nerevar a Dumac, přičemž Nerevar měl čtyři poradce: Voryna z rodu Dagothů a Sotha Sila, Viveca a Almalexii z rodu Indoriů. (Almalexia byla manželka Nerevara.. – co je doma, to se počítá.

Mračna nad aliancí se začala stahovat v roce 1E 688, kdy Voryn přinesl Chimerům zprávu o tom, že Dwemeři nalezli srdce mrtvého boha Lorkhana, které mají v úmyslu vložit do golema jménem Numidium a vytvořit tak vlastního boha. Taková bezbožnost samozřejmě Chimerům, kteří uctívali daedry, vadila a chtěli v tom Dwemerům zabránit. Neverar a Dumac ohledně srdce vyjednávali, ale na kompromisu se nedohodli. Toto vše vedlo ke zrušení aliance a další válce o Rudou horu.

V bitvě o Rudou horu zvítězili Chimeři. Zřejmě pravdivou verzí je ta, že Sotha Sil, Almalexia a Vivec zabili Nerevara, který chtěl Lorkhanovo srdce zničit a uvěznili Voryna a srdce uvnitř hory a pak neznámým způsobem za pomoci srdce získali božské schopnosti. ( Voryn Daghot je znám pod jménme Dagoth Ur a též zamčený v hoře získal božské schopnosti). Tímto rozlítili daedru Azuru za trest Chimery přeměnila se slovy: „Kéž oči Změněných obrátí se v rudou jako tento sopečný popel, a ať je jejich kůže tmavá stejně, jako jejich srdce“. Vznik nové rasy, tedy Dunmerů, je umělý, vyvolaný zásahem daedry, nikoli přirozený. Azura patřila ke třem daedrám, které byly Chimery uctívány, kromě Azury to byl Boethiah a Mephala.

Sotha Sil,Almalexia a Vivec vytvořili tzv. Tribunál a začali vládnout coby triumvirát. Jejich schopnosti se vyrovnaly schopnostem daedrických princů. Nově byla provincie pojmenována Morrowind (tedy kolem roku 1E 700).

Od roku 1E 700 e tedy datuje počátek vlády Tribunálu a nově též pěti hlavních rodů. A zavládla doba míru a prosperity, jelikož až do roku 1E 2840 měla provincie takřka klid. Morrowind byl ohrožován jen několika nájezdy Akaviriiů útočících přes moře z kontinentu Akavir.

Teprve v roce 1E 2840 po více jak dvou a půl tisících let byl Morrowind ve značném ohožení, kdy byl napaden Druhým císařstvím, kterému vládl Reman II, který si podrobil téměř celý Tamriel. Válka mezi Druhým císařstvím a Morrowindem trvala 80 let a jen díky smrti Remana II a neschopnosti Remana III se Morrowind zachránil, kdy Reman III nabídl Tribunálu mír. Reman III byl následně zrazen a zabit svým poradcem Versiduem-Shaiem, který převzal vládu nad císařstvím a odstartoval Druhou éru.

Potentát Versideo Shae byl zavražděn na objednávku svého syna Dunmerským Mora Tongem v roce 2E 324. Po něm vládl jeho syn Savirien-Chorak, který byl zcela náhodou rovněž na objednávku i se všemi svými dědici zavražděn v roce 2E 430, kdy končí Druhé Impéruim a začíná období Interregna a roku 2E 583 začíná děj Elder scrolls online.

Vzniká aliance nazvaná Ebonheart Pact, která má být opozicí proti Aldmeri Dominion, Daggerfall Covenant a Impériu. Ebonheart Pact je pravzvláštní aliance tří zarytých nepřátel – Dunmerů, Nordů a Argoiánů. Ač to zní nesmyslně, je třeba si uvědomit v jaké době se nacházíme, Morrowind se vzpamatovává z desetiletí válek proti Císařství, provincie byla téměř vyčerpána a začíná boj o nadvládu nad Císařtvím a celým Tamrielem. Forma aliancí je dána převážně geograficky. Otázkou je, zda Dunmeři ve své nadutosti a pýše dokáží svou alianci udržet.

Dunmer symbolDunmeři mají pro boj s ostatními navíc další důvod. Molag Bal a jeho necromancer Mannimarco. Molag Bal je daedrou, která je nepřítelem Dunmerů a to zejména proto, že Boethiah, uctívaný Dunmery, je odjakživa Balovým nepřítelem. Jelikož Mannimarco operuje v císařství ve spojení s kancléřem Abnurem Tharnem (člen Elder councilu – rady starších) a snaží se o spojení Nirnu s Molag Balovým Coldharbourem, je Impérium obzvlášť trnem v oku Dunmerů.

No a co bude pak? To už nevíme, protože my žijeme nyní v Druhé éře a za chvíli přijde nový rok 583 a pak už to bude jen na nás. (další dějiny Morrowindu a Dunmerů na konci druhé éry a v dalších érách zde probírány nebudou.

 

Společnost 

 

Dunmerská společnost je rozdělena na dvě skupiny. První je hlavní skupina Dunmerů sjednocená První radou a hlavními rody, žijící ve městech, tvořících současnou Dunmerskou civilizaci založenou na vládě Tribunálu a rodů. Druhá skupina po vzoru svých předků zůstala u kočovného života založeném na tradicích z dob Meretické éry, kdy první Chimeři pod vedením proroka Velotha dorazili na území dnešního Morrowindu.

Morrowind od počátku vlády tribunálu můžeme považovat za stát. Normální dění je řízeno Vládnoucí radou, která je Dunmer Decantersložena ze členů hlavních rodů, třetí éry se z nejvlivnějších dožily rody Hlallů, Redoranů, Telvanniů, Dresů a Indorilů. Rodů bylo a je samozřejmě vícero, avšak některé upadly v zapomnění anebo vymřely. Boj rodů o moc se táhne od zrodu První rady až dodnes, je krutý a nelítostný, mnohdy barbarský. Běžné jsou nájemné vraždy, kdy za tímto účelem bylo dokonce založeno již za dob Chimerů společenství asasínů Morag Tong (podobné Temnému bratrstvu, s nímž se nemá v lásce), přičemž u zrodu tohoto cechu zabijáků stála daedra Mephala. V Dunmerské společnosti je rovněž značně hluboko zakořeněn černý trh se vším možným a velkou oblibu má otrokářství, přičemž otroky jsou nejčastěji Khajiiti a Argoniani, avšak otroctví se nevyhnuli ani lidé a další elfí národy. Vcelku rozšířené je i praktikování nekromancie, kdy zajímavostí je, že předmětem těchto praktik nejsou nikdy zemřelí Dunmeři. Na veškeré dění dohlíží Tribunál složený ze tří živých bohů, původně Dunmerů.

Almalexia – zvaná Matka Uzdravovatelka nebo Paní soucitu , žena Nerevara, které je zasvěceno hlavní město Mournhold. Má sklon ochraňovat chudé a slabé, je to ale též válečnice. Jelikož pochází z rodu Indorilů, je tento rod jejím hlavním vyznavačem. Tato bohyně je vzhledem Chimer, stejně jako druzí dva bohové

– Vivec – je mu zasvěceno město Vivec city, ochránce umělců i válečníků. Bývalý poradce Nerevarův. Díky němu odvrácena invaze císaře Remana II a také invaze Akaviriiů v Druhé éře. Sám se stavěl jako vůdce do čela armády.

Sotha Sil – je mu zasvěceno město Clockwork City, je ochráncem čarodějů a kouzelníků a též je patronem techniky (byl to on, kdo použil Dwemreské nástrojena Lorkhanovo srdce a učinil sebe a ostatní bohem).

Tribunál též využívá Chrám Tribunálu (Chrámu), který slouží k uctívání členů Tribunálu, k šíření jejich myšlenek a upevňování moci. Na strukturu Chrámu jsou navázány všechny hlavní rody. Jedná se o instituci, tudíž není jen jeden chrám, ale po Morrowindu je rozmístěno více chrámů a to převážně ve městech. Nejvyšší kněží jsou vybíráni samotnými bohy Tribunálu a kněžská vrstva má v zemi velkou moc.

Dunmeři uctívají nejen Tribunál, ale též daedrické prince. Už Chimeři uctívali Azuru, Mephlau a Boethiaha, nikdy však Aedry! Od Chimerů přetrvalo i uctívání předků.

Hlavní rody: 

Indorilové – sídlí hlavně v hlavním městě Mournholdu, v Almanexii a Necromu. Jejich državou není žádné teritorium. Jsou velmi zastoupeni ve struktuře Chrámu-

Hlaalové – ovládají středozápadní Morrowind včetně částí Vvardenfellu, kde je sídlo jejich rady a to v Balmoře. Rod zaměřený na diplomacii a obchod, jedni z nejvlivnějších.

Sadrasové – o těchto se toho mnoho neví, prosazují se až ve čtvrté éře
Redorani – ovládají severozápadní Morrowind až k hranicím Skyrimu, na Vvardenfellu mají sídlo v Ald ´Ruhnu. Proslaveni jako nejlepší Dunmerští válečníci. Zvláštností u Redoranů je používání krunýřů obřích krabů jakožto domů. Dobří spojenci Chrámu.

Telvanni – ovládají východní Morrowind, nejdůležitějším městem je Přístav Telvannis. Na Vvardenfellu mají sídlo v Sardith Mora. Nejvíce xenofobní rod. Známí svým chovem obřího hmyzu, vyrábějící oblíbený parfém Bug-Musk a výcvikem jízdního hmyzu. Tento rod navíc ovládá radu lordů Kouzelníků, kteří bývají nejvýznamnějšími kouzelníky (čaroději) mezi Dunmery. Každý z lordů má svou pevnost a často vládnou tisíce let. Zvláštností je obliba užívání organických věží, které vypadají a rostou jako rostliny

Dresové – rod ovládající jihovýchodní Morrowind a to z města Tearu. Jejich území sousedí s Black Marshem. Jedná se o rod obchodující s otroky a také se živící zemědělskou produkcí.

 

Nomádi nebo-li Ashlanders

 

Ashlandři jsou jinak také nazýváni jako lid Velothi a to podle proroka Velotha. Nomády najdeme v divokých částech ostrova Vvanderfell, kde žijí od Merethické éry. V Merethické éře žili všichni Chimeři podobným způsobem života a to hlavně v době pozdní Merethické éry. Zásadním zvratem bylo spojení Chimerů s Dwemery za účelem vytlačení Nordských uchvatitelů z Morrowindu. Tehdy se Chimeři rozdělili, kdy jedni zůstali u kočovného života a druzí přijali správu první rady a hlavních rodů, přičemž vytvořili s Dwemery jeden národ. Nomádi byli v této době (pohybujeme se již po roce 1E 240) vytlačeni do nejchudších a nehostinných částí Vvanderfellu. Živí se pastevectvím a migrují, též se živí lovem. Žijí v chatách, které jsou podobné jurtám a jsou přenosné, k přesunu používají zvířata zvaná Guar, což je tvor podobný malému dvounohému dinosaurovi.

Bladed Dunmeri WeaponAshlandři uctívají své předky stejně, jako tomu kdysi bylo u Chimerů. Odmítají uznat vládu tribunálu, neboť jsou přesvědčeni, že Tribunál zradil Chimerského vůdce Nerevara v bitvě o Rudou horu a zastávají názor, že členové Tribunálu jsou na živu díky nějaké formě nekromancie. Díky svým názorům jsou též Tribunálem a jejich Chrámem pronásledováni.

Celkově jde o k cizincům velice nepřátelské Dunmery, avšak udělá-li cizinec něco pro dobro klanu, může být klanem nejenom přijat a nazýván Klanovým přítelem, ale též může být dokonce klanem adoptován. Považují za nečestné zabít bezbranného, mají vlastní klanové zákony, cizinec si obzvláště musí dávat pozor na své chováním jinak může být vyzván k souboji na smrt.

K sobě navzájem se Ashlandři chovají s úctou a patřičnou slušností. Ashlendři se dělí do čtyř klanů: Ahemmusové obývající Azura Coast, Erabenimsunové obývající region Molag Amur, Urshilakové obývající oblast Ashlands a West Gash, Zainabové z regionu Grazelands. Každý klan je veden klanovým vůdcem nazývaným Ashkhan (ekvivalent Chána), ale věci duchovní řídí tzv. Moudré ženy (vědmy), které pokládají sny za proroctví a podbně jako Keltští druidové si své znalosti předávají po generacích ústní formou. Jak již bylo řečeno uctíván je kult předků, kult Velotha a dokonce existuje i kult zvaný Nerevarin Cult.

Zajímavosti:

Ebonheart pact – tato dohoda mezi Dunmery, Nordy a Argoniany se jmenuje podle města Ebonheart, bývalého hlavního města Morrowindu (do 1E 2920)

Dunmeři používají až 20-ti nohý jízdní obří hmyz – uvidíme ho v TESU?

Diskutujte o Dunmerech na našem foru. Máte další informace a nebojíte se je použít? Tak sem s nimi.

Někdy příště o Nordech.

final

 1. Autor: sadene | Přidáno: 12.11.2013, 23:31

  Pěkný článeček, Dunmerové jsou moje oblíbená rasa a plánuji ji i pro TES Online. Jediná moje poznámka (i když bych mohla rýpat víc) je, že Daedry nemají pohlaví, tudíž mi moc nejede to oslovení daedrická princezna 😉

 2. Autor: lordrek | Přidáno: 13.11.2013, 06:32

  Molag Bal is the Daedric Prince of domination and enslavement of mortals. – podľa mňa to je princ, takže to má aj pohlavie, alebo to tvorcovia proste označujú v angličtine aby bol rozdiel, to len na margo toho, že je to z oficiálnych zdrojov.
  Príspevok naozaj zaujímavý, najviac sa teším na Nordov 🙂

 3. Autor: Elder | Přidáno: 13.11.2013, 07:52

  Daedry sice jsou bezpohlavni, ale maji svou hlavni podobu ktera byva jak muzskeho, tak zenskeho pohlavi a podle toho i to osloveni princ, princezna. Je to snazsi pro pochopeni. Jinak pokud by byly nejake navrhy, pripominky, nebo je neco spatne, tak me kontaktujte na nasem foru. Informace se totiz i mezi zdroji obcas lisi.

 4. Autor: sadene | Přidáno: 13.11.2013, 11:40

  K těm Daedrám: „They are usually referred to as Princes regardless of what gender they appear most frequently as.“ Ale chápu, je to hnidopišství, ono navíc v češtině jak princ, tak princezna zní blbě a k Daedrám se podle mě vůbec nehodí 😀 Ale mám za to, že TES loremaster v některém interview opravdu říkal, že pohlaví nemají, proto to nejsou princesses 😀
  Jinak nevím, zda znáte, ale doporučuji sledovat tento kanál http://www.youtube.com/user/ShoddyCast
  Nejenže mají opravdu pěknou lore serii o rasách, ale také informace o TES Online 🙂

 5. Autor: Elder | Přidáno: 13.11.2013, 15:03

  O Shoddy Castu vime, viz sekce na forku.

 6. Autor: Elder | Přidáno: 13.11.2013, 19:13

  Tak jsem to upravil, zapátral jsem na netu a Daedry jsou skutečně označovány jen za Prince, nikoli princezny. Takže jednoduše nazávám jen deadrami (Daedra Azura)- Díky za postřeh. Příště toto ale řeš přes naše forum. Díky

 7. Autor: Malek | Přidáno: 28.2.2014, 15:53

  Za takovej zavadejici a nepravdivej popis Dunmeru zasluhujete trest! =_= Dum Indoril nejsou otrokari a nase dcery nejsou de.ky! N’wah! 😀

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0