Bosmer – informace v kostce

| 29.12.2013 │ Lore

Další článek o jedné z hratelných ras. Tentokrát si můžete přečíst o Bosmerech (Lesních elfech), jejich  kultuře a historii, společnosti i zvláštnostech. Vše vztaženo na dobu před dějem The Elder Scrolls online.

Valenwood

 

Valenwood je rozsáhlé a řídce obydlené území na jihozápadě Tamrielu, sousedící na východě s Elsweyrem a na severu se Cyrodiilem. Nedaleko na jih se nacházejí Summersteské ostrovy. Podnebí Valenwoodu je subtropické až tropické, nachází se zde jak mangrovové močály, tak dešťové pralesy. Terén je kopcovitý a protkaný blankytně modrými řekami. Valenwood bývá popisován jako nekonečné moře zeleně. Rostliny jsou typické pro tropické podnebí. Jedinou výjimkou jsou gigantické migrující stromy, které mohou měřit na výšku stovky stop, kdy nejvyšší známý je strom Falinesti, který je vysoký jednu míli. V korunách těchto stromů jsou zbudována celá města, v nichž žije rasa elfů zvaná Bosmeři. Tyto gigantické stromy migrují v zimě na jih Valenwoodu a v létě se vracejí na sever. Ve Valenwoodu lze mimo Bosmery najít též další inteligentní rasy jako kentaury, satyry, minotaury, obry, víly a dokonce inteligentní opice. Ze zvířat lze zmínit basilišky , hipogryfy a hydry.

 

Bosmeři

Bosmer medium armor

 

Bosmeři, též zvaní lesní elfové, Boiche nebo Lid stromové mízy, jsou elfí rasa, vzrůstem patří mezi nejmenší z námi popisovaných ras. Jsou dobře přizpůsobeni životu v tropických lesích,  kůži mají zbarvenou v odstínech od světle hnědé po světle zelenou. Předky těchto elfů jsou Aldmeři, kteří prý odmítli žít původním způsobem života Aldmerů a kteří upřednostnili soužití s přírodou, zemí  a divočinou. Předci Bosmerů se též částečně smísili s Ayleidskými elfy, kteří bývali nazýváni též divokými elfy a kteří žili v Cyrodiilu. Bosmeři jsou jinak z rasového hlediska bratranci Dunmerů i Altmerů. Bosmeři jsou oproti ostatním elfím rasám mrštnější a rychlejší, mají též schopnost splynout s okolím stejně, jak tomu je u chameleonů. Jejich hbytost a umění skrývat se z nich dělá nejlepší průzkumníky a zloděje, vynikají však též jako obchodníci i učenci. Říká se též, že Bosmeři jsou nejlepšími lučištníky na Tamrielu a též se povídá, že to oni vynalezli luk. Další výjimečnou schopností je telepatické ovládání zvířat. Aby toho nebylo málo, tak Bosmeři jsou na Tamrielu výjimeční tím, že se živí pouze masem, nikdy ne rostlinnou stravou, též nepoužívají žádné rostlinné produkty a ani dřevo ke stavbě domů či výrobě věcí. Jejich masožravost plyne ze smlouvy zvané Zelený pakt uzavřené s bohem Y´ffre, bohem lesů, kdy Bosmeři nesmí používat dřevo ani jíst plody rostlin, kdy na oplátku jim bůh Y´ffre poskytuje ochranu a pomoc. Ze Zeleného patku též vyplývá tzv. Masový příkaz, který Bosmerům nařizuje jíst maso padlých nepřátel, což dělá z Bosmerů jediné kanibaly na Tamrielu (padlého nepřítele musí sníst do 3 dnů od zabití, pomoci může rodina). Díky zákazu používat dřevo Bosmeři ve velkém používají kosti zvířat, kůže a též produkty z hmyzu, dřevo z dovozu používají jen v krajních případech.

 

Historie

 

Jsou nejméně dva výklady k tomu, jak se elfové dostali do Valenwoodu. Prvním výkladem je teorie, že část Aldmerů ze Summersetských ostrovů nesouhlasila s tamějším způsobem života (zřejmě v též době, kdy odešli předci Chimérů a Orsimerů), chtěli žít v souladu s přírodou a tak se vydali na pevninu, kde se usídlili právě ve Valenwoodu a stali se předky Bosmerů. Druhý výklad hovoří o tom, že Aldmeři při svých dávných průzkumných výpravách po podél pobřežích Tamrielu a též i při pronikání do vnitrozemí za sebou nechávali skupinky svých lidí, aby měli spojení s domovinou, tudíž i ve Valenwoodu byly rozmístěny Aldmerské posty, z nichž později vzešli předci Bosmerů. Řekněme, že první výklad je spíše romantický a druhý realistický, avšak nelze říci, který z nich je správný. Je však jisté, že  předkové Bosmerů osídlili Valenwood někdy v pozdní fázi střední doby Merethické či v pozdní době Merethické.

Bosmer templeS Bosmery je spojen též počátek První éry – 1E 0, který je spojen se sjednocením Bosmerů králem Eplearem, zakladatelem Camoranské dynastie, kdy toto sjednocení je obecně považováno za nejstarší historicky zaznamenanou událost. V této době Bosmeři uzavřeli Zelený pakt s bohem Y´ffre a zavázali se neničit a nejíst nic z rostlinstva Valenwoodu. Do té doby žili Bosmeři v oddělených klanech. Camoranská královská dynastie má ústřední sídlo ve vrchní koruně migrujícího stromu Falinesti, kde je též umístěn královský trůn. Členové Camoranské dynastie spravují několik územních celků jejichž centry jsou Falinesti, Silvenar, Haven, Archen , Eldenroot – hlavní město Aldmeri Dominion v Elders Scroll online, a Woodhearth.

V roce 1E 340 Bosmeři otevřeli obchodní cestu s Alessianským císařstvím (Prvním císařstvím), avšak v roce 1E 369 tyto obchodní styky byli přerušeny a to z důvodu vraždy skyrimského krále Borgase, který Alessiany přesvědčoval, aby císařství vstoupilo do války s Bosmery, přičemž Borgas byl zavražděn bosmerskými bestiemi vyvolanými bosmerskými šamany při rituálu zvaném Divoký lov (viz. dále). Až do roku 1E 2417 o toho o Bosmerech mnoho nevíme, v tomto roce však poprvé Bosmeři ztratili samostatnost a byli včleněni do Remanského císařství (Druhé císařství – Cyrodiil) a to po krutých bojích jednak proti Cyrodiilským silám a jednak díky následkům Thrassianského moru, který se v té době šířil Tamrielem. Císařství rozdělilo Valenwood do několika samostatně správních celků, aby si zajistilo, že se Bosmeři nevzbouří a nezaútočí na Císařství (ústředími samosprávných celků byla města, která jsou uvedena výše).  Dále se o Valenwoodu hovoří až v souvislosti s pádem Remanského císařství, respektive s pádem Potentátů v roce 2E 430, kdy začíná období Interregna. Příslušníci Camoranské dynastie se pokusili obnovit jednotu, avšak po několika stoletích politického rozdělení toho již nebyli schopni, pustili se do sebe navzájem a dokonce zaútočili i na sousední Khajiity, přičemž zároveň bojovali i s Coloviany (lidé ze západního Cyrodiilu – součást Císařství). Za vlády Druhého císařství bylo ve Valenwoodu  postaveno několik lidských osad a postaveno několik cest (Bosmeři sami se pohybují po cestách ve větvích stromů), ovšem po pádu Druhého císařství všechny lidské osady byly opuštěny a těchto se zmocnili kentauři, Orsimeři či Imgové, což jsou inteligentní opice, též zvané Velké opice Valenwoodu. Mezi lety 2E 430 a 2E 583 bylo sousedními Altmery ze Summersetských ostrovů vytvořeno politické uskupení nazvané Aldmerské dominium vedené královnou Ayrenn, Aldmerské dominium bylo vytvořeno strachem starých ras Bosmerů, Altmerů a Khajiitů z nadvlády mladších ras – lidí, Bretonů, Orsimerů  atd. Jedná se o první Aldmerské dominium, druhé se zrodilo opětovně již v roce 2E 830, ale to je ještě daleká budoucnost.

 

Společnost

 

O společenské struktuře toho mnoho nevíme, již jsem zmínil Camoranskou vládnoucí dynastii a krále, společnost je postavena patrně na klanovém uspořádání. Určitě se však i u Bosmerů setkáme s ostatními skupinami obyvatel jako Bosmer brewing propsjsou lovci, bojovníci, řemeslníci apod.  V souvislosti s Divokým lovem jsem zmínil i šamany, o jejichž funkci nic nevíme. Divoký lov je dar boha Y´ffre v souvislosti se Zeleným paktem, kdy každý Bosmer má vrozenu schopnost se při hromadném rituálu prováděném šamany změnit v krvelačnou bestii, která neustále mění formu. Rituálem vyvolané bestie zabíjejí nepřátele a nakonec, když splní úkol, tak i sebe navzájem. Návrat do podoby Bosmera po vykonání rituálu již není možný. Divoký lov může být využit k pomstě, cílené vraždě či na obranu území. První zaznamenaný Divoký lov je v souvislosti s vraždou výše uvedeného krále Borgase. I přes kanibalství a uvedený šílený rituál Divokého lovu jsou Bosmeři nejmírumilovnější z Tamrielských ras, snaží se maximálně vyhnout všem konfliktům, což v očích ostatních ras je zbabělostí. Nikdy si neudělali skutečné spojence, snad vyjma Altmerů, mezi ostatními rasami Tamrielu a to asi z důvodu pojídání zabitých nepřátel, což není zrovna zvyk, který by ostatní obyvatelé Tamrielu mohli snadno překousnout.

Bosmeři si velice cení rozmanitosti, což se odráží i v jejich jménech, které jsou tak rozdílná, že nevznikla potřeba dávat ke jménu příjmení. Jak je uvedeno výše, Bosmeři nikdy nenalezli pravé spojence, avšak ve Valenwoodu vždy uvítali kohokoli, kdo tam přišel, ať se jednalo o uprchlé otroky, obchodníky či dobrodruhy (jaký je to asi pocit, když vás vítají kanibalové?).

 

Víra

 

Bosmeři uctívají nejen Aedry, ale i Daedry. Uctívají božskou Osmičku, ale též již zmiňovaného Y´ffreho, boha lesů, spojovaného Bosmery s mýtem stvoření, kdy na počátku všeho panoval ve světe smrtelníků chaos a Y´ffre sestoupil na Nirn jako první z Ehlnofey, zvaných též Země kosti, kteří byli potomky Aeder a předci lidí a elfů. První rostliny a bytosti se v chaosu neustále měnily své formy a právě Ehlnofey a mezi nimi i Y´ffre dali všemu řád a stanovili zákony přírody. Bosmeři nazývají Y´ffreho téř Vypravěč příběhů a to proto, že učil Bosmery svému vědění. Říká se, že umění rituálu Divokého lovu je dovednost pocházející ještě z dob vzniku Nirnu a doby chaosu.

Bosmeři vedle Y´ffreho a klasické Osmičky ( Zenithar zde zvaný Z´en) uctívají Xarxese – boha tajemství a předků, původně písař Auri-elův, dále Baan Dara – boha banditů, zlodějů a žebráků, dále uctívají deadrinckého prince jménem Hermaeus Mora, který má pod patronátem vědění a paměť, obývá sféru Oblivionu zvanou Apocrypha, kde lze najít veškeré zakázané vědění, jedná se o nekonečnou knihovnu. V poslední řadě uctívají Jone a Jode – měsíční bohy.

final

 1. Autor: bulljoker | Přidáno: 29.12.2013, 10:23

  pche .. musí sníst padlého nepřítele do tří dnů,pomoct může rodina.. no mám dost jsou to hovada 😀

 2. Autor: Sithis | Přidáno: 29.12.2013, 10:49

  Krásny článok, už sa teším ako budem chodiť po Valenwoode a loviť kentaurov, satyrov a minotaury. 🙂

 3. Autor: VincentBlanquin | Přidáno: 29.12.2013, 11:44

  na bosmerské půdě byl založen i původní Thalmor (spojenectví bosmerů a altmerů ve Valenwoodu)

 4. Autor: Ymhotep | Přidáno: 29.12.2013, 12:03

  Ľutujem toho, kto v ESO bude za nich hrať. Toľko NPC/hráčov budú musieť pojesť…. 😀

 5. Autor: Sithis | Přidáno: 29.12.2013, 12:40

  na to sa teším najviac 😀

 6. Autor: Elder | Přidáno: 29.12.2013, 12:46

  O Thalmoru se zatím všude píše v souvislosti s druhým AD a dobou kolem 2E 830, je pravda, že v souvislosti s ESO se píše o Thalmoru už v souvislosti s prvním AD, ale nic o tom nikde zatím neni :D, patrně posunuli vznik Altmerské vlády nad Valenwoodem až do doby ESO, uvidíme, co bude ve hře a jak to bude vysvětleno.

 7. Autor: Tholfend | Přidáno: 30.12.2013, 11:32

  Taky se moc těším, až se budu procházet po Valenwoodu a hlavně taky na ty města se dost teším.
  A taky bych si osedlal kentaura, kdyby to bylo možný 😀 A k tý výšce, v Oblivionu byly opravdu bosmeři nejmenší rasou, ale ve Skyrimu byly větší než dunmeři a nejmenší rasou byli asi bretonci, nevim proč to tak tvůrci udělali :-/
  A mimochodem pěkný článek, na ten jsem se těšil.
  Díky moc Elder

 8. Autor: Erendil | Přidáno: 30.12.2013, 15:24

  Pěkný článek, Bosmerové jsou takoví obrácení vegetariáni 😀 Žádná zeleninka, jenom maso.

 9. Autor: Tesak | Přidáno: 23.1.2014, 22:18

  Pekny clanok, iba mi nedava zmysel to s tym nevyuzivanim dreva, ako krucinal mohli vynaliezt LUK 😀

 10. Autor: javorovej | Přidáno: 23.1.2014, 22:31

  Co třeba dovoz ? 🙂

 11. Autor: Tesak | Přidáno: 24.1.2014, 00:49

  No to by mohlo byt, ale ked si vezmes ze je akoze ich hlavna zbran tak to je trosku divne 🙂 a kosteny luk no neviem 😀

 12. Autor: Raven | Přidáno: 24.1.2014, 02:53

  Bosmeři dřevo opravdu dováží. Luky dělají především z kostí.

 13. Autor: Elder | Přidáno: 24.1.2014, 23:41

  jj, používaj kosti hlavně.

 14. Autor: ray111 | Přidáno: 14.2.2014, 10:42

  btw Wild Hunt ma sampiona – toho jedineho Bosmera co jediny ostane nazive po tych „kanibalistickych orgiach“… kolko toho chudak musi zozrat 😀

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0