Argonian – informace v kostce

| 1.12.2013 │ Lore


Black Marsh

 

Jihovýchodní část Tamrielu se nazývá Black Marsh a je též známá pod jménem Argonia. Tato oblast je domovinou Argoniánů a rovněž stromů zvaných Hist, které dokáží vnímat a cítit. Původní Argonia zasahovala až do dnešního jižního Morrowindu. Pojmenování Black Marsh pochází až z dob První éry, kdy byla Argonia ‚‚obsazena‘‘ Prvním císařstvím. Jedná se o zemi protkanou vodními toky a bažinatými rašeliništi, které pokrývají většinu území. Jih země je tak hustě protkán říční sítí, že pevnina připomíná spíše rozdrobené malé ostrovy.  V této části Tamrielu panuje tropické klima, díky kterému zde ztroskotaly veškeré snahy o vnější kolonizaci a zavedení jinde běžného zemědělství. V této části Tamrielu lze nalézt pouze několik pozemních cest, veškerou komunikaci jinak zajišťují četné vodní toky.

Rostlinstvo je zde bujaré a nezmapované, dle zápisků cestovatelů veškeré cesty zarůstají tak rychle, jak byly vymýceny. Stejně jako jinde i zde roste mnoho rostlin užívaných a ceněných alchymisty. Nejzajímavější rostlinou, pokud to vůbec rostlina je, jsou stromy zvané Hist. Jedná se o obrovské stromy, které rostou ve vnitrozemských bažinách Black Marshe. Velmi zvláštní je propojení mezi těmito stromy a Argoniány, kteří sami sebe nazývají Lidmi kořenů a při náboženských obřadech olizují šťávy prýštící z kořenů těchto stromů. Lze se setkat i názorem, že se nejedná o obyčejné stromy, ale o prastarou rasu schopnou vnímání, rasu starší, než jsou rasy lidí a elfů. Říká se, že stromy Hist jsou navzájem propojeny kořeny a komunikují spolu, přičemž dokáží komunikovat s Argoniány a to pomocí své mízy, kterou Argoniáni olizují. Komunikace probíhá na bázi vizí. Rovněž je známo, že tato míza dodává statečnost v boji tomu, kdo se jí napije. Míza ze stromů HIst má pro jiné rasy silné halucinogenní účinky, které mohou vést až k nezvladatelné krvežíznivosti.

wamasu

Z popsaných živočichů je nejzajímavější druh zvaný Wamasu, což jsou drakům podobní ještěři, dále zmutovaní tvorové zasažení lykantropií a to Werelvi a Werekrokodýli ( jsou to mutanti stejně jako Werewolf – Vlkodlak), dále zde lze potkat ještěry žijící na stromech, nebezpečné opeřené hady a další jinde neviděné druhy, mezi které lze zařadit Hackwingy, což jsou obrovští ptáci s pilovitými zobáky, kteří oběť ošklivě zraní a pak se k ní vrátí, až když je na  pokraji smrti vykrvácením. I hmyz je zde dosti nepřátelský – například mouchy masařky, které mají barvu krve a které se vyskytují v rojích. Co vám může taková masařka, respektive roj provést? Zaživa vám rozežerou a zdeformují obličej, protože se živí lidským masem. Rovněž nepříjemným setkáním může být setkání s Nagami, což jsou černé, šupinaté bestie s širokými tlamami plnými jehličkových zubů, Nagy napadají velmi často Argoniánské karavany. Asi nejnepříjemnější záležitostí však může být, když cestovatele spolkne Rootwarm (kořenový červ). Tito jsou velcí natolik, že snadno pojmou člověka. Vtipně se jim přezdívá podzemní express, jelikož se spolknutou obětí se zanoří pod zem. Tihle červíci mají tak pomalé trávení, že nedobrovolný „pasažér“ může v jejich útrobách klidně žít i měsíce.

 

Obyvatelé Black Marshe

 

Black Marsh je osídlen převážně Argoniány, o kterých více níže.

Jsou však známy zmínky o lidských kmenech Kothringiů, kteří měli stříbřitou kůži a dělili se na Ormy, Yerpesty, Horwalli a Kothringie. Tito lidé byli považováni za předky lidí na Tamrielu, ale později bylo zjištěno, že na Tamrielu nejsou původní a patrně přišli stejně jako ostatní lidská populace (Nikde není psáno odkud, ale víme že Imperiálové a Nordi pocházejí z Atmory). Kothringiové byli známí jako vynikající námořníci, plavili se až do Hammerfellu. Proč o nich píšu v minulém čase? V roce 2E 560 jejich populaci začala decimovat Knahatenská horečka, pár infikovaných odplulo z Tamrielu na západ a nic se o nich neví. Zbytek patrně vymřel nebo vymírá (ale třeba se s nimi setkáme – horečka měla trvat až do 2E 601). Je známo, že manželka Remana III měla rytíře jménem Zuuk, což byl Kothringi. Kothringiové tuto horečku zanesli například i do Valenwoodu

Rovněž jsou známy dva kmeny elfů  – Barsaebic Ayleidové a Cantemiric Velothi – o těch prvních se nic neví, ti druzí pravděpodobně vymřeli po Knahatenské horečce.

Zvláštní rasou, která byla zachycena na území Black Marshe, jsou Lilmothiiti. Možná Khajiitům příbuzná rasa liščích lidí, kteří žili v kmenovém uspořádání a to nomádským způsobem života. Říká se, že město Blackrose (Černá růže) založila tato rasa, která měla již vymřít.

 

Argoniáni

Argonian light armor

 

Teď už ale k hlavním obyvatelům Black Marshe. Argoniáni vypadají z dálky jako lidé, chodí vzpřímeně po dvou nohách a mají dvě ruce. Tím však veškerá podobnost končí. Argoniáni na rozdíl od elfů a lidí mají těla pokrytá šupinami a také ocas. Hlava a obličej jsou plazí. Na krku za ušima pak najdete žábry, které jim umožňují dýchat pod vodou, což v bažinatém Black Marshi poskytuje oproti jiným rasám značnou výhodu. Ostatně nepřátele často napadají tak, že je jednoduše stáhnou pod vodu a utopí je. Jejich ústa jsou vybavena řadou ostrých zubů, které Argoniáni v boji rovněž používají jako zbraň. Ocas je používán především při plavání, ale rovněž slouží k vyvažování rovnováhy, což využívají i v boji. Na hlavách Argoniáni mají celou škálu rozdílných prvků–  někteří mají na lebce ploutve, jiní rozličné trny, růžky, či rohy. Zvláštností je, že Argoniánky mají prsa, která však neslouží ke kojení mláďat, jelikož mláďata nesají mléko.  Argonianská mláďata jsou krmena speciální posvátnou mízou z Histů, přičemž  Argoniáni věří, že tato míza ovlivní celkový vzhled jedince na jeho celý život (podobně je tomu díky konstelaci měsíců u Khajiitů. Argoniáni jsou příbuzní k Nagám, o nichž jsme se již zmínili výše.

Argoniáni jsou od přírody odolní vůči různým jedům a nákazám, mají pružná těla, která jim umožňují rychlý pohyb. Ničím zvláštním není ani schopnost ovládat magii. Potíže při setkání s Argoniánem může způsobit to, že nedávají najevo své emoce, tudíž z jejich obličejů nic nevyčtete (což se Vám pak může stát osudným).

A to nejdůležitější – jedná se o původní rasu Tamrielu.

 

Historie

 

 Až do 29. století První éry se o Argoiánské historii toho moc neví, do té doby opouštěli  Black Marsh pouze jednotlivci, kteří o své zemi a její historii vůbec nemluvili. V roce 1E 2811 První éry byl Black Marsh obsazen vojsky Druhého císařství (Romanovci) – tento akt se nazývá Bitva o Argonii. Imperiálové však vládli pouze pobřežním a hraničním oblastem. Do Black Marshe následně byli odváženi ti nejhorší kriminálníci (obdobně jako například do naší Austrálie). V období Interregna kolem roku 2E 560 vypukla v Black Marshi Knahatenská horečka, která zřejmě vybila všechny kromě Argoniánů. O 23 let později se již Argoniáni připojují k Ebonheart pactu a začíná naše doba.

 Z historie Argoniánů toho tedy není mnoho známo. Jediné co lze dodat, že Argoniáni a území Black Marshe bylo v První éře, patrně nejvíce ke konci První éry terčem nájezdů Dunmerů, kteří Argoniány zotročovali a do otroctví brali i celé kmeny Argoniánů.

 

Společnost

 

 O společnosti i kultuře Argoniánů je toho dosud málo známo. Ví se, že žijí ve kmenovém uspořádání. Je známo politické uspořádání zvané An Xileel, jeho funkce ale není příliš známa a navíc jde až o zmínky spojené se třetí érou a Oblivionskou krizí. Rovněž se mimo Black Marsh dostala zmínka o jakémsi Královském dvoře Argonie a králi Argonie, tudíž je možné, že zde nějaká jednotná vláda přeci jen existuje. O jistém uspořádání a jednotě snad svědčí i skupina assassínů vystupujících pod názvem Stínové šupiny (Shadowscales), přičemž se jedná o bojovníky trénované v umění plížení a boje již od útlého věku. Stínové šupiny slouží zájmům Argonie.

O zvycích se toho také příliš neví. Jediný známý zvyk je svatební dar mezi manželi, kdy tito se dávají tzv. Argonian daggersArgoriánský svatební kroužek. Cosi ve tvaru prstenu. Každý je unikátní a novomanželé jej musí vyrobit sámi. Svatební obřad je velice dlouhý, skládá se z různých rituálů a je odříkáván v Argonianštině.

Obecným rysem Argoniánů je totální nezájem o dění ve zbytku Tamrielu, tedy kromě bojů s Dunmery a též vyjma špatných vztahů s Khajiity, které plynou zejména z rasové nesnášenlivosti, kdy Khajiiti si o Argoniánech myslí, že jsou nižší bytosti a naopak to samé si o Khajiitech myslí Argoniáni. Celkově jsou Argoniáni k cizincům velmi nedůvěřiví a odtažití.

Poslední, co o Argoniánech víme je, že si dávají více slovná jména, která často popisují nějaký čin nositele, nebo nějakou jeho vlastnost. Tato jména se podobají jménům našich přírodních národů – Indiáni apod. Tak například mezi Argoniánskými jmény lze nalézt jména: Vítr v jejích vlasech, Prozkoumal mnoho bažin, Ranní hvězda krade mraky, Sledující kořeny a tak podobně.

 Argoniáni žijí jak ve vesnicích, tak i ve městech, z nichž jsou známa města – Archon, Blackrose, Gideon, Helstrom, Lilmoth, Soulrest, Stormhold a Thorn. Přičemž o Gideon a Stormhold jsou města, která u hranic se Cyrodiilem založili Ayleidští elfové. Za hlavní město je považován Helstrom, který se nachází uprostřed Black Marshe (sídlí zde zmiňovaný Královský dvůr?).

Výše jsem uvedl, že Argoniáni žijí v kmenovém uspořádání, zde jsou známé kmeny:

Agacephs – vyznačují s extrémně zašpičatělými obličeji a jsou zbarveni od světle zelené přes modrou, žlutou, oranžovou až po červenou, žijí ve vnitřních bažinách Black Marshe a jsou známí plavbou na velmi tenkých vorech.

Paatru –  opět kmen žijící ve vnitřním Black Marshi. Jsou popisováni jako podobní žabám, v jakém smyslu, tak to není známo. též jsou velice nesnášenliví.

Sarpa –  rovněž kmen žijcí v centrálním Black Marshi. Argoniáni tohoto kmene jsou popisováni jako okřídlení, ať už to znamená cokoli buď metaforu nebo fakt, že mají křídla. Nikdy nebyli vidět mimo centrální Black Marsh.

Nagy –  ani ne tak kmen jako spíš jiný druh Argoniánů či jejich příbuzní. Hadovitá černá těla, černé oči, velmi vysocí s velkými zubatými tlamami.

UESPWiki uvádí jako kmen ještě Archeins, avšak toto zcela jistě není kmen, ale společenská vrstva Argoniánů známá až ze Třetí éry – Archeini byli nechvalně proslulí coby prodejci ostatních Argoniánů do otroctví.

 

Náboženství

 

O náboženství a víře Argoniánů se toho také mnoho neví. Samozřejmě je jejich víra vztažená ke stromům Hist. Jak už jsem uvedl dříve, mláďata jsou mízou těchto stromů krmena a Argoniáni věří, že s mízou se do mláděte vlévá i duše. Tato duše se vrací po smrti Argoniána zpět do strumu Hist, kde přebývá do té doby, než se nějaký novorozenec napije mízy z tohoto stromu, čímž duše zemřelého vejde do nového těla. Tento cyklus se dle víry Argoniánů neustále opakuje = reinkarnace. Jak již víme, dospělí Argoniáni po vypití mízy stromů Hist  jsou schopni na telepatické úrovni s těmito stromy komunikovat.

Kromě stromů Hist je obecně uctíván Sithis, což je bytost, která není ani deadrou ani aedrou, nýbrž stála u zrodu těchto bytostí společně se svým bratrem Anu. Dle mýtů Sithis a Anu společně bojovali, přičemž z kapek jejich krve, Argonian symbolkteré se smísily, povstaly aedry a ze samotné krve Sithise vznikly daedry. Přičemž někteří vidí v Sithisovi pravého boha, který existoval v prázdnotě a jehož chaotická povaha způsobila vznik dnešních bohů. Sithis se však též objevuje v Druhé éře, kdy je jeho činnost spojena se vznikem Temného bratrstva, které odvíjí původ od Dunmerky, která na žádost Sithise obětovala svých pět dětí, za což se stala Sithisovou manželkou a byla zvána Noční matkou. Temné bratrstvo pak na sebe pohlíží jako na děti Sithise a Noční matky (tady poznámečka: píše se, že vznik Temného bratrstva by mohl být spojen s dunmerským assassínským Morag Tongem, kdy Noční matkou se nazývali jejich vůdci a toto jméno je též spojováno s daedrou Mephalou). Ale zpět k Argoniánům. Tito společně se stromy Hist považují Sithise za otce a stvořitele. Projevem loajality k Sithisovi je odevzdávání novorozenců narozených ve znamení Stínu (roční období) Temnému bratrstvu k výcviku umění plížení a cílených vražd. Takto vycvičený Argonián může dosáhnout hodnosti Shadowscale (stínová šupina) a sloužit Argonii jako špeh a zabiják.

Zda Argoniáni uctívají kromě Histu a Sithise někoho dalšího, není známo (tedy kromě Argoniánů žijících v jiných částech Tamrielu, ti totiž povětšinou přebírají uctívání tamních pohů).

 

Jazyk

 

Argoniáni mluví vlastním jazykem nazývaným Jel. Zvláštností tohoto jazyka je, že téměř nerozlišuje časy. Tento jazyk jen stěží vyjádří dávnou minulost a vzdálenou budoucnost. Jel se soustředí především na přítomnost s mírnými odchylkami k nedávné minulosti a velmi blízké budoucnosti. Jazyk je postaven zejména na základě sykavek a syčení kombinovaném se zvuky, které lidé ani elfové nedokážou napodobit. Někteří se domnívají, že jazyk Argoniánů musí mít něco společného se stromy Hist.

Zajímavost:

Na jeskynních malbách v Black Marshi jsou zobrazeny figury, které se zdají být více stromy, než Argoniáni. Co to může znamenat?

final

 

 

 

 1. Autor: pelargius | Přidáno: 1.12.2013, 09:09

  Pěkný, moc pěkný. O těhle ještěrkách jsem předtím nevěděl skoro nic. Jen… máš tam ,,V roce 1E 2811″. To první éra trvala tak dlouho?! No to je fuk. Mimochodem, je nějaká šance, že bys příště udělal Altmery? Třeba je popiš jako největší svině, ale dost mě zajímají 😀

 2. Autor: erendil | Přidáno: 1.12.2013, 09:39

  Super článek, Argoniáni jsou prostě největší badass 🙂 Ale vymyslet si lore-friendly jméno nebude sranda…

 3. Autor: Elder | Přidáno: 1.12.2013, 09:41

  První éra končí v roce 1E 2920, chyba to neni 😀 Je delší, než doba Merethická, která trvala 2500 let. Další éry jsou kratší. Na Altmery si počkáte, jelikož teď budu dělat DC. Ale nesmutnit, vše mu se dostane včas pozornosti.

 4. Autor: raven | Přidáno: 1.12.2013, 10:07

  Moc dobrý a obsáhlý článek.

  O Altmerech už máme něco málo tady, psalo se to tuším někdy před rokem: http://elderscrolls-online.cz/o-hre/rasy/altmer/

 5. Autor: Elder | Přidáno: 1.12.2013, 10:58

  jo jo, ale všechno to rozepisuju víc do hloubky. Altmeři přijdou na řadu časem, to bude asi nejobsáhlejší ze článků o rasách.

 6. Autor: raven | Přidáno: 1.12.2013, 11:02

  Samozřejmě, to je jen placeholder, ale alespoň něco. (:

 7. Autor: pelargius | Přidáno: 1.12.2013, 11:39

  Tak to je v tom případě sakra dlouhá éra 😀

 8. Autor: Tholfend | Přidáno: 1.12.2013, 14:50

  Zajímavý článek, doteť jsem o Argoniánech moc nevěděl…
  Můžu se zeptat, jestli už je tu článek o Bosmerech nebo popřípadě, kdy o nich tak bude článek?

 9. Autor: raven | Přidáno: 1.12.2013, 15:20

  Článek o Bosmerech tu ještě není, a dalších pár týdnů nebude, Elder se nyní plánuje zaměřit na Daggerfall Covenant.

 10. Autor: Elder | Přidáno: 1.12.2013, 15:59

  Zpracovány budou všechny hratelné rasy – zatím to šlo jedna rasa jeden týden, zbývá jich 6, do konce ledna by mohly být všechny hotové. Budu se snažit.

 11. Autor: Tholfend | Přidáno: 2.12.2013, 17:11

  Ok, díky moc za info a ať tě ručky nebolí při tom psaní 😀

 12. Autor: Elder | Přidáno: 2.12.2013, 18:47

  Jediný, co mě bolí je, že mám málo času 😀 Jak stárnu, tak si víc a víc uvědomuju, jak je zrovna čas drahocenej 😀

 13. Autor: ray111 | Přidáno: 14.2.2014, 14:19

  Argoniani ako jedini maju pravo kricat na ostatnych hracov „GTFO my continent!“

 14. Autor: Arkanelie | Přidáno: 10.9.2015, 16:42

  Moc pěkný. Už se na další díl moc těším a doufám, že bude vypadat jako Black Marsh. Moc pěkně je tu popisuješ.

 15. Autor: palocundo | Přidáno: 7.1.2016, 20:26

  Asi by to bolo lepšie vytvoriť na fóre ale príde mi to zbytočné tak sa spýtam tu…niekde som čítal(myslím že to bolo na http://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Elder_Scrolls_Wiki) že argoniani keď umrú v blízkosti stromu hist tak ich duše „pôjdu“ do stromu a keď sa narodí nový argonian(čo bude vlastne iba „prázdne“ telo) tak duša toho mŕtveho prejde do jeho tela a bude mať stále spomienky z tak povediac predošlého života čiže v podstaťe to bude stále tá istá osoba čo bola aj predtým čiže bol znovuzrodený, neviete čo je na tom pravdy?

 16. Autor: palocundo | Přidáno: 9.1.2016, 16:02

  Pardon prehliadol som to 🙂

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0